2/2009 a 2009. évi szennyvízszolgáltatás díjmegállapításairól

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2009.(II.24.)

r e n d e l e t e

 

a 2009. évi szennyvízszolgáltatás díjmegállapításairól

 

  1. §.

 

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. tv. 7. §. (1) bekezdése alapján a Velencei-tavi Regionális Szennyvízelvezető rendszeren a közüzemi szennyvízszolgáltatás 2009 évi díját az alábbiak szerint állapítja meg:

 

  1. §.

 

E rendelet tárgya Kápolnásnyék Község közigazgatási területén a közüzemi szolgáltatás keretében nyújtott szennyvízszolgáltatás díjának megállapítása.

 

  1. §.

 

Az Önkormányzat, mint ármegállapító hatóság 2009. évre vonatkozóan kéttényezős szolgáltatási díjat állapít meg. A szolgáltatási díj havi állandó díjból és a közcsatornába bebocsátott szennyvízmennyiséggel arányos változó díjból áll.

 

  1. §.

 

(1) Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az üzemeltető Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. előterjesztése (kalkulációja) alapján, a szennyvíz szolgáltatás termelői díját a lakosság vonatkozásában az alábbiak állapítja meg:

 

-          alapdíj (állandó díj): 377,-Ft/hó + ÁFA

 

melyet minden szennyvízközművet használó fogyasztónak kötelessége megfizetni.

 

       -   fogyasztási díj (változó díj): 520,-Ft/m3 + ÁFA

 

A közcsatornába bebocsátott szennyvízmennyiséggel arányos, amely a vízmérő óra leolvasása alapján kerül megállapításra.

 

(2) Nem lakossági díj:

                                          - alapdíj: 377,- Ft/m3 + ÁFA (13-20 mm átmérőjű bekötési mérő esetén), mely a bekötés mérő függvényében változik.

 

                                          - fogyasztási díj 544,- Ft/m3 + ÁFA

 

 

 

 

  1. §.

 

A szolgáltató a 4. §-ban meghatározott díjat olyan mértékben köteles csökkenteni, amilyen mértékben erre a célra központi költségvetési támogatásban részesül.

 

 

  1. §.

 

 

A szennyvíz-szolgáltatási díjak számlázása és beszedése az üzemeltető feladata. A díjak beszedésének módját és gyakoriságát az üzemeltető a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, a fogyasztók igényeire is figyelemmel egységes gyakorlat szerint alakítja ki. Az ivóvíz-szolgáltatás számláját a fogyasztó köteles megfizetni.

 

  1. §.

 

A 2. §-ban megállapított díj locsolási kedvezményt tartalmaz. A szolgáltató a kertes családi házban lakó lakossági fogyasztók részére 2009 évben május 1-től szeptember 30-ig terjedő időszakra locsolási kedvezményt biztosít.

A kedvezmény mértéke ezen időszakra jutó vízfogyasztás 10 %-a, mellyel a szennyvízdíj számításánál a mennyiséget az üzemeltető csökkenti, kivéve azon fogyasztóknál, ahol a megfelelő feltételekkel, vízórával mért kerti csap került kialakításra.

 

  1. §.

 

(1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2009. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

(3) Jelen rendelet 2009. december 31. napján hatályát veszti.

 

 

Kápolnásnyék, 2009. február 2.

 

 

            Dr.Farsang Zoltán                                                       Sági Tibor

               polgármester                                                              körjegyző

 

 

 

A rendelet a mai napon kihirdetésre került:

 

 

Kápolnásnyék, 2009 február 24.

 

 

                                                                                                 Sági Tibor

                                                                                                 körjegyző

Kápolnásnyék Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása

Szechenyi2020

Infrastruktúra-fejlesztés a kápolnásnyéki könyvtárban

SzechenyiTerv

Copyright 2013 Kápolnásnyék
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
+36(22)574-100