3/2009 szociális szolgáltatásokról szóló 3/2008. és a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2009.(II.24.) rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról szóló 3/2008.(III.05.), valamint a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2008.(III.05.)

rendelet módosításáról

 

 

Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban. Képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.törvény (továbbiakban : Ötv.) 16.§. (1) bekezdésének, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.(továbbiakban: Sztv.) 56.§. (1) bekezdésének, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. tv. 147.§. (1) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. CXL. törvényben kapott felhatalmazása alapján a következő rendeletet alkotja:

 

 

1.§.

 

A 3/2008.(III.05.) rendelet 1. számú melléklete hatályát veszti, helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

 

2.§.

 

A 4/2008.(III.05.) rendelet 2. számú melléklete hatályát veszti, helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

 

3.§.

 

Jelen rendelet 2009. március 1. napján lép hatályba.

 

 

 

 

A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

 

 

Kápolnásnyék, 2009. február 16.

 

 

 

 

dr. Farsang Zoltán                                                                                        Sági Tibor

polgármester                                                                                                   jegyző

 

 

 

  1. 1.számú melléklet

 

ÉTKEZTETÉS

 

a) A szociális étkeztetés intézményi térítési díja:

 

- Az ellátott jövedelme a nyugdíjminimum                                           237.-Ft/fő/adag

150% - át nem haladja meg:

 

- Az ellátott jövedelme a nyugdíjminimum                                            278.-Ft/fő/adag

150% -át eléri, de nem haladja meg annak 300%-át

 

- Az ellátott jövedelme a nyugdíjminimum                                            345.-Ft/fő/adag

300% - át meghaladja:

 

 

Az ebéd házhoz szállításának intézményi térítési díja:    50.- Ft/adag

 

 

b)Személyi térítési díj:

 

A jövedelemmel nem rendelkező ellátott részére: 0.-Ft/fő/adag

 

A mindenkori nyugdíjminimum összegéig: 100.-Ft/fő/adag

 

A szociálisan nem rászorultak részére: 600.- Ft/fő/adag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. számú melléklet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai:

 

 

 

 

 

2009. március 1. napjától

 

 

 

 

 

 

Tízórai

Ebéd

Uzsonna

Összesen

 

 

 

 

 

Óvoda

83,50.-Ft

315,80.-Ft

83,50.-Ft

482,80.-Ft

 

 

 

 

 

Általános Iskola 1.-2. osztály

87,30 Ft 

330,30 Ft

87,30 Ft

504,90 Ft

 

 

 

 

 

Általános Iskola 3.-8. osztály

94,60 Ft

337,60 Ft

94,60 Ft

526,80 Ft

 

 

 

 

 

Középiskola 9-13. osztály

99,00 Ft

353,60 Ft

 

452,60 Ft

 

 

 

Kápolnásnyék Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása

Szechenyi2020

Infrastruktúra-fejlesztés a kápolnásnyéki könyvtárban

SzechenyiTerv

Copyright 2013 Kápolnásnyék
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
+36(22)574-100