6/2009 az önkormányzat és intézménye 2/2008. módosítása

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2009. ( IV. 8.) rendelete

az önkormányzat és intézménye 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. ( III. 5.)

rendeletének módosításáról

 

 

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv. 65. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva - figyelembe véve ezen jogszabályban, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.)

Kormányrendeletben foglaltakat - az önkormányzat és intézménye 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. ( III. 5.) számú rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja:

 

1. §

 

A képviselő-testület a 2/2008. ( III. 5.) rendeletének ( a továbbiakban: költségvetési rendelet) 1. §-át valamint az azt módosító 9/2008. IX. 17.) rendeletét hatályon kívül helyezi , ezzel egyidejűleg az alábbiakat határozza meg:

 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetésének

a.) kiadási főösszegét       474.843 ezer Ft-ban,

b.) bevételi főösszegét     474.843 ezer Ft-ban,

 

(2) Kápolnásnyék-Nadap körjegyzőség

a.) kiadási főösszegét           77.486 ezer Ft-ban,

b.) bevételi főösszegét         77.486 ezer Ft-ban állapítja meg.

 

(3) A költségvetési rendelet 1, 1/1, 2, 2/1, 3, 4, 5 számú mellékletei jelen rendelet 1-5 számú mellékletei szerint módosulnak.

2. §

 

A költségvetési rendelet 13. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

 

(2) Az önkormányzat a gazdálkodása során év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

A képviselő-testület a pénzügyi műveletek lebonyolítását a polgármester és a körjegyző közös hatáskörébe utalja.

A megtett intézkedésről a következő testületi ülésen tájékoztatást kell adni.

 

3. §

 

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

 

 

Kápolnásnyék, 2009. március 27.

 

 

Dr Farsang Zoltán                                                                Sági Tibor

polgármester                                                                        körjegyző

Kápolnásnyék Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása

Szechenyi2020

Infrastruktúra-fejlesztés a kápolnásnyéki könyvtárban

SzechenyiTerv

Copyright 2013 Kápolnásnyék
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
+36(22)574-100