7/2009 az önkormányzat és intézménye 2008. évi költségvetési zárszámadásáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2009. ( IV. 8.) rendelete

az önkormányzat és intézménye 2008. évi költségvetési zárszámadásáról

 

 

 

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében valamint az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában biztosított jogkörében eljárva – figyelembe véve ezen jogszabályban, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendeletben foglaltakat - a 2008. évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja:

 

1. §

 

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása

a.) kiadási főösszegét       439.055 ezer Ft-ban,

b.) bevételi főösszegét     486.515 ezer Ft-ban,

 

Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség

a.) kiadási főösszegét         74.456 ezer Ft-ban,

b.) bevételi főösszegét       76.546 ezer Ft-ban hagyja jóvá,

 

az 1., 1/1 sz. valamint a 2. és a 2/l sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően.

 

2. §

 

Az önkormányzat felújítási előirányzatainak célonkénti felhasználását a 3. sz. , a beruházási kiadások teljesítését feladatonként a 4. sz. melléklet tartalmazza.

 

3. §

 

A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei költségvetésének szakfeladatonkénti teljesítését az 5. sz. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

 

4. §

 

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások összevont költségvetési mérlegét a 6. sz. melléklet tartalmazza.

 

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi pénzmaradványát 47.460 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből a 2009-es költségvetési évre 4.041 ezer Ft általános tartalékot képez. 1.451 ezer Ft a körjegyzőségnek 2008. évben ki nem utalt támogatás, 41.968 ezer Ft működési kiadásokra kerül felhasználásra.

(2) A körjegyzőség 2.090 ezer Ft 2008. évi pénzmaradványa működési kiadásokra fordítandó.

A pénzeszköz-változásokat a 7. sz. melléklet mutatja be.

 

(3) A képviselő-testület az önkormányzat forgatási célú értékpapírjainak (kincstárjegyek) állományát 153.010 ezer Ft-ban, államkötvényeinek állományát 14.220 ezer Ft-ban állapítja meg.

 

6. §

 

(1) Az önkormányzat vagyonát a - 2008. december 31-i vagyonleltárral egyeztetett - 8. sz. melléklet adatai szerint állapítja meg.

(2) Az eszközök állományát a főkönyvi számra összesített tárgyi eszköz analitika, az ingatlanok forgalomképesség szerinti megoszlását a 8. sz. melléklethez csatolt kataszteri eszköz analitika mutatja.

(3) A 9. sz. melléklet a közvetett támogatásokról ad tájékoztatást.

 

7. §

 

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

 

 

 

 

Kápolnásnyék, 2009. március 27.

 

 

 

 

 

 

Dr Farsang Zoltán                                                                 Sági Tibor

polgármester                                                                      körjegyző

 

 

 

 

 

                                                  

Kápolnásnyék Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása

Szechenyi2020

Infrastruktúra-fejlesztés a kápolnásnyéki könyvtárban

SzechenyiTerv

Copyright 2013 Kápolnásnyék
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
+36(22)574-100