8/2009 az önkormányzat és intézménye 1/2009. rendeletének módosítása

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2009. ( IV.8) rendelete

az önkormányzat és intézménye 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. ( II. 24.)

rendeletének módosításáról

 

 

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv. 65. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva - figyelembe véve ezen jogszabályban, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.)

Kormányrendeletben foglaltakat - az önkormányzat és intézménye 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. ( III. 5.) számú rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja:

 

1. §

 

A képviselő-testület az 1/2009. ( II. 24.) rendeletének 1. §-át hatályon kívül helyezi , ezzel egyidejűleg az alábbiakat határozza meg:

 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének

a.) kiadási főösszegét      490.540 ezer Ft-ban,

b.) bevételi főösszegét     490.540 ezer Ft-ban,

 

(2) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség

a.) kiadási főösszegét           71.106 ezer Ft-ban,

b.) bevételi főösszegét         71.106 ezer Ft-ban állapítja meg.

 

(3) A költségvetési rendelet 1, 1/1, 2, 2/1, 3, 4, 5 számú mellékletei jelen rendelet 1-5 számú mellékletei szerint módosulnak.

2. §

 

A költségvetési rendelet 12. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

 

(3) Az önkormányzat a gazdálkodása során év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

A képviselő-testület a pénzügyi műveletek lebonyolítását a polgármester és a körjegyző közös hatáskörébe utalja.

A megtett intézkedésről a következő testületi ülésen tájékoztatást kell adni.

 

3. §

 

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

 

 

Kápolnásnyék, 2009. március 31.

 

 

Dr Farsang Zoltán                                                                Sági Tibor

polgármester                                                                       körjegyző

Kápolnásnyék Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása

Szechenyi2020

Infrastruktúra-fejlesztés a kápolnásnyéki könyvtárban

SzechenyiTerv

Copyright 2013 Kápolnásnyék
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
+36(22)574-100