10/2009 SZMSZ 11/2004 módosítás

 

Kápolnásnyék Község Önkormányzat

Képviselő-testülete

10/2009.(V.20.) rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2004.(IV.29.) rendelet módosításáról

 

 

Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66. §-a, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 1. §-a alapján kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

 

1.§.

A 11/2004.(IV.29.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3.§.b.) pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül:

b.) „Kápolnásnyék-Nadap Önkormányzatok Körjegyzője”.

2.§.

A Rendelet 11.§-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az önkormányzat által ellátott feladatok szakfeladat száma és szakfeladat neve szerint:

452025            Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása

751966            Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolása

751153            Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások ig.tevékenysége

751845            Város-és községgazd.szolgálat

751878            Közvilágítási feladatok

751922            Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás elszámolása

751999            Finanszírozási műveletek elszámolása

801115            Óvodai nevelés

801214            Általános iskola nappali rendszerű oktatás

851219            Háziorvosi szolgálat

851286            Fogorvosi ellátás

851297            Védőnői szolgálat

851967            Egészségügyi ellátás egyéb feladatai

853233            Házi segítségnyújtás

853244            Családsegítés

853255            Szociális étkeztetés

853311            Rendszeres szociális pénzbeli ellátás

853333            Munkanélküli ellátás

853344            Eseti pénzbeli ellátás

853355            Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás

901116            Szennyvízelvezetés-és kezelés

921815            Művelődési Házak tevékenysége

921925            Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység

923127            Közművelődési könyvtár tevékenység

924014            Sportintézmények működtetése

 

3.§.

A Rendelet 23.§-ban a „megyei Közigazgatási Hivatal” szövegrész helyébe a „Közép-dunántúli regionális Államigazgatási Hivatal” szövegrész kerül.

 

4.§.

 

A Rendelet 56.§. (1) bekezdés b.) pontjában „Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal Vezetőjének” szövegrész helyébe a „Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Vezetőjének” szövegrész kerül.

5.§.

 

A Rendelet 62.§.(4) bekezdésében a „ Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a „Körjegyzőség Hivatala” szövegrész kerül.

 

6.§.

 

A Rendelet 71.§. (4) bekezdésében „Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal Vezetőjének” szövegrész helyébe a „Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Vezetőjének” szövegrész kerül.

 

7.§.

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

 

Kápolnásnyék, 2009. május 15.

 

Dr.Farsang Zoltán                                                                                             Sági Tibor

polgármester                                                                                         körjegyző

Kápolnásnyék Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása

Szechenyi2020

Infrastruktúra-fejlesztés a kápolnásnyéki könyvtárban

SzechenyiTerv

Copyright 2013 Kápolnásnyék
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
+36(22)574-100