12/2009 az önkormányzat és intézménye 1/2009. rendelete módosítása

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének

12/2009. (IX. 15.) rendelete

az önkormányzat és intézménye 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II. 24.)

rendelete módosításáról

 

 

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv. 65. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva - figyelembe véve ezen jogszabályban, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.)

Kormányrendeletben foglaltakat - az önkormányzat és intézménye 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. ( II. 24.) rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja:

 

1. §

 

 

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2009. ( II. 24.) rendeletét módosító 8/2009. (IV.8.) rendeletének 1. §-át hatályon kívül helyezi, ezzel egyidejűleg az alábbiakat határozza meg:

 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének

a.) kiadási főösszegét       492.920 ezer Ft-ban,

b.) bevételi főösszegét     492.920 ezer Ft-ban,

 

 

(2) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség 2009. évi költségvetésének

a.) kiadási főösszegét          72.127 ezer Ft-ban,

b.) bevételi főösszegét         72.127 ezer Ft-ban állapítja meg.

 

 

(3) A költségvetési rendelet 1, 1/1, 2, 2/1, 3, 4, 5 számú mellékletei jelen rendelet 1-5 számú mellékletei szerint módosulnak.

 

 

 

2. §

 

 

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

 

 

 

Kápolnásnyék, 2009. augusztus 31.

 

 

 

Dr Farsang Zoltán                                                               Sági Tibor

polgármester                                                                       körjegyző

Kápolnásnyék Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása

Szechenyi2020

Infrastruktúra-fejlesztés a kápolnásnyéki könyvtárban

SzechenyiTerv

Copyright 2013 Kápolnásnyék
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
+36(22)574-100