13/2009 a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról szóló 3/2008. rend. módosítása

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének

13/2009.(IX.15.) rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról szóló 3/2008.(III.05.)

rendelet módosításáról

 

 

Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban. Képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.törvény (továbbiakban : Ötv.) 16.§. (1) bekezdésének, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.(továbbiakban: Sztv.) 56.§. (1) bekezdésének, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. CXL. törvényben kapott felhatalmazása alapján a következő rendeletet alkotja:

 

1.§.

 

A Rendelet 10. §.(7) bekezdése (A házi segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési díj a polgármesterhez benyújtott külön kérelemre e rendelet 2.melléklet b) pontja szerint csökkenthető.) hatályát veszti.

 

2.§.

 

A Rendelet 11.§. (2) bekezdés hatályát veszti, helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„Az étkeztetés iránti kérelmet (jövedelemigazolással együtt) a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodáján kell benyújtani. A kérelmeket Kápolnásnyék Község Polgármestere (átruházott hatáskörben) bírálja el.

 

3.§.

 

A Rendelet 2. számú melléklete hatályát veszti, helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

 

4.§.

 

 

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

 

A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

Kápolnásnyék, 2009. szeptember 14.

 

 

 

 

 

dr. Farsang Zoltán                                                                                        Sági Tibor

polgármester                                                                                                 körjegyző

 

 

 

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS                                                             1. melléklet

 

 

 

a)         Intézményi térítési díj:               0.-Ft/óra

 

b)         Személyi térítési díj:                              0.-Ft/óra

Kápolnásnyék Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása

Szechenyi2020

Infrastruktúra-fejlesztés a kápolnásnyéki könyvtárban

SzechenyiTerv

Copyright 2013 Kápolnásnyék
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
+36(22)574-100