17/2009 SZMSZ 11/2004 módosítása

 

Kápolnásnyék Község Önkormányzat

Képviselő-testülete

17/2009.(X.20.) rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2004.(IV.29.) rendelet módosításáról

 

 

Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66. §-a, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 1. §-a alapján kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

 

 

1.§.

A 11/2004.(IV.29.) Rendelet 11.§-a az alábbi (3) bekezdésének szövege az alábbiak szerint változik:

„(3) Az önkormányzat által ellátott feladatok szakfeladat száma és szakfeladat neve szerint 2010. január 1. napjától:

 

2010. 01.01-től hatályos szakfeladatrend

421100

Út, autópálya építés

522110

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

 

 

841126

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

841403

Város-, községgazdálkodási szolgáltatások

841402

Közvilágítás

841901

Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások elszámolásai

 

 

851011

Óvodai nevelés, ellátás

852011

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása

862101

Háziorvosi alapellátás

862301

Fogorvosi alapellátás

869041

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

 

 

889922

Házi segítségnyújtás

 

 

562919

Egyéb étkeztetés

882111

Rendszeres szociális segély

841339

Munkanélküli ellátások finanszírozása

 

 

882129

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

370000

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, kezelése

910502

Közművelődési intézmények működtetése

 

 

910123

Könyvtári szolgáltatások

682001

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

682002

Nam lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

841114

Országgyűlési képviselő-választás

841115

Önkormányzati képviselő-választás

841117

Európai parlamenti képviselő-választás

841118

Országos- és helyi népszavazás

842428

Bűnmegelőzés (településőri tevékenység)

882112

Időskorúak járadéka

882113

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

882115

Ápolási díj alanyi jogon

882116

Ápolási díj méltányossági alapon

882117

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

882118

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

882119

Óvodáztatási támogatás

882122

Átmeneti segély

882123

Temetési segély

882124

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

882125

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

882202

Közgyógyellátás

882203

Köztemetés

890301

Civil szervezetek működési támogatása

890441

Közcélú foglalkoztatás

890442

Közhasznú foglalkoztatás

890443

Közmunka

 

 

 

 

2.§.

Jelen rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba, kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

 

Kápolnásnyék, 2009. október 10.

 

 

 

 

Dr.Farsang Zoltán                                                                                             Sági Tibor

polgármester                                                                                         körjegyző

Kápolnásnyék Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása

Szechenyi2020

Infrastruktúra-fejlesztés a kápolnásnyéki könyvtárban

SzechenyiTerv

Copyright 2013 Kápolnásnyék
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
+36(22)574-100