18/2009 Az építészeti és természeti értékek helyi védelméről szóló 11/2009. rend. módosítása

 

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testület

18/2009.(XI.25) rendelete

 

Az építészeti és természeti értékek helyi védelméről szóló

11/2009.(IX.04.) rendelete módosításáról

 

 

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról szóló 1997. évi LXXVIII tv 57.§- (2) és (3) bekezdésének, valamint a 66/1999.(VIII.13.) FVM rendelet 4.§-a felhatalmazása alapján, a törvények és a rendelet előírásaival összhangban a következő rendeletet alkotja:

 

1.§.

 

A 11/2009.(IX.04.) rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

 

2.§.

 

(1)Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2)A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

 

 

 

 

 

Kápolnásnyék, 2009. november 18.

 

 

 

Dr.Farsang Zoltán                                                       Sági Tibor

Polgármester                                                               körjegyző

 

 

Kihirdetve: Kápolnásnyék, 2009. november 25.

 

 

Sági Tibor

körjegyző

 

 

 

1 számú melléklet 18/2009.(XI.25.) rendelethez

 

 

Kápolnásnyék Község közigazgatási területén található helyileg védett épületek, sírhelyek felsorolása (egyedi védelem):

 

1. A 29/1 hrsz.-ú (kivett templom művelési ágú) 3.247 m2 területű, Vörösmarty utca 14. sz. alatti református templom és udvara, beépített belterületi ingatlan.

 

2. A 457 hrsz.-ú Deák utcában lévő (8. házszám előtt, közterületen) Feszület.

 

3. Az 1187/1 hrsz.-ú Kossuth Lajos utcában lévő (4. házszám előtt, közterületen) Kőkereszt.

 

4. 436/53 hrsz.-ú Deák F. utca 8. szám alatt található Dabasi Halász-kastély

 

 

Kápolnásnyék Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása

Szechenyi2020

Infrastruktúra-fejlesztés a kápolnásnyéki könyvtárban

SzechenyiTerv

Copyright 2013 Kápolnásnyék
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
+36(22)574-100