19/2009 a szilárd hulladékkal kapcsolatos 12/2003. rend. módosításáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Képviselő-testülete

19/2009.(XI.25.) rendelete

 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelés helyi közszolgáltatásáról szóló 12/2003.(VI.18.) rendelete módosításáról

 

 

Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§.(1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 21.§.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szabályairól szóló 242/2000.(XII.23.) Kormány rendelet rendelkezéseinek figyelembe vételével az alábbi rendeletet alkotja:

 

1.§.

 

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelés helyi közszolgáltatásáról szóló 12/2003.(VI.18.) rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

 

2.§.

 

(1) Ezen rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti Kápolnásnyék Község Önkormányzat 12/2008.(XII.17.) rendelete.

 

(2) Jelen rendelet 2011. január 1. napján hatályát veszti

 

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

 

 

Kápolnásnyék, 2009. november 18.

 

 

 

 

 

Dr. Farsang Zoltán                                                                  Sági Tibor

polgármester                                                                           körjegyző

 

 

Kihirdetve: 2009. november 25.

 

 

 

Sági Tibor

körjegyző

Kápolnásnyék Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása

Szechenyi2020

Infrastruktúra-fejlesztés a kápolnásnyéki könyvtárban

SzechenyiTerv

Copyright 2013 Kápolnásnyék
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
+36(22)574-100