2/2010 a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról szóló 3/2008. önk. rend. módosítása

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2010.(II.16.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról szóló 3/2008.(III.05.)

önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.törvény 16.§. (1) bekezdésének, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92.§. (1) bekezdésének, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. CXL. törvény felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

 

1.§.

 

A 3/2008.(III.05.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet)1. számú és 2. számú melléklete hatályát veszti, helyébe jelen rendelet 1. számú és 2. számú melléklete lép.

 

 

2.§.

 

 

Jelen rendelet 2010. március 1. napján lép hatályba.

 

 

 

 

Kápolnásnyék, 2010. február 15.

 

 

 

 

 

dr. Farsang Zoltán                                                                                       Sági Tibor

polgármester                                                                                                 körjegyző

 

 

 
 

 

 

1. számú melléklet a 3/2008.(III.05.) önkormányzati rendelethez

 

 

 

1. ÉTKEZTETÉS

 

1.1. A szociális étkeztetés intézményi térítési díja:

 

1.1.1 szociálisan rászorultak részére:   380/Ft/fő/adag

 

1.1.2. szociálisan nem rászorultak részére: 600.- Ft/fő/adag

   

 

 

1.2.Személyi térítési díj:

 

1.2.1. Az ellátott egy főre jutó jövedelme a nyugdíjminimum               380.-Ft/fő/adag

   300% - át meghaladja:            

              

1.2.2. Az ellátott egy főre jutó jövedelme a nyugdíjminimum                320.-Ft/fő/adag                 200% -át meghaladja, de nem haladja meg annak 300%-át          

                          

1.2.3. Az ellátott egy főre jutó jövedelme a nyugdíjminimum                260.-Ft/fő/adag

100% -át meghaladja, de nem haladja meg annak 200%-át:      

 

1.2.4. Az ellátott egy főre jutó jövedelem a nyugdíjminimum                200.-Ft/fő/adag

   100% - át nem haladja meg:   

                                              

 

1.2.5.Az ebéd házhoz szállításának intézményi térítési díja:       50.- Ft/adag

 

1.2.6.A jövedelemmel nem rendelkező ellátott részére: 0.-Ft/fő/adag

 

 

 

2. számú melléklet a 3/2008.(III.05.) önkormányzati rendelethez

 

 

                                                                                                                     

 

1. Házi segítségnyújtás

 

 

 

1.1.Intézményi térítési díj: 650.-Ft/óra

 

 

     1.2.Személyi térítési díj: intézményi térítési díj x gondozási idővel

 

 

 

 

A

B

C

1.

Jövedelem

 

0-57 000.-Ft,(Nyugd.min. 200%)

vagy ha a gondozási díj mértéke (gondozási szükséglet alapján) meghaladja a család egy főre eső jövedelmének a 25%-át

57 001- 85 500.-Ft

(Nyugd.min. 300%)

85 501.-Ft

(Nyugd.min. 300% felett)

2.

Az intézményi térítési díj fizetendő %-a

0%

50%

100%

 

3.

Fizetendő gondozási óradíj

0

330.-

650.-

 

 

 

Kápolnásnyék Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása

Szechenyi2020

Infrastruktúra-fejlesztés a kápolnásnyéki könyvtárban

SzechenyiTerv

Copyright 2013 Kápolnásnyék
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
+36(22)574-100