3/2010 az önkormányzat és intézménye 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. önk. rend. módosítása

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. ( IV. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézménye 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. ( II. 24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv. 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

 

1.§          A rendelet Kápolnásnyék Község Önkormányzatra, valamint Kápolnásnyék-Nadap

Körjegyzőségre terjed ki.

 

2. §         Az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2009. ( II. 24.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet)

1. § helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételi főösszegét

      566.179 ezer Ft-ban, ezen belül:

 

      a) működési bevételeinek főösszegét 363.349 ezer Ft-ban,

      aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzat 362.476 ezer Ft

      ab) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség 873 ezer Ft

 

      b) felhalmozási bevételeinek főösszegét 19.046 ezer Ft-ban,

      ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzat 19.046 ezer Ft

 

      c) belföldi értékpapírok bevételeinek főösszegét 134.234 ezer Ft-ban,

      ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzat 134.234 ezer Ft

 

      d) pénzforgalom nélküli bevételeinek (pénzmaradvány) főösszegét 49.550 ezer Ft-ban

      da) Kápolnásnyék Község Önkormányzat 47.460 ezer Ft

      db) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség 2.090 ezer Ft

 

      állapítja meg.

 

(2) A Képviselő-testület a 2009. évi költségvetés kiadási főösszegét 566.179 ezer Ft-ban,

      ezen belül:

 

      a) működési kiadások főösszegét 329.010 ezer Ft-ban,

      aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzat 255.891 ezer Ft

      ab) Kápolnásnyék-NadapKörjegyzőség 73.119 ezer Ft

 

      b) a felhalmozási kiadások főösszegét 190.169 ezer Ft-ban,

      ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzat 190.169 ezer Ft

 

      c) a belföldi értékpapírok kiadásainak főösszegét 47.000 ezer Ft-ban

      ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzat 47.000 ezer Ft

 

      állapítja meg.

 

3. §         (1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 1/1. számú melléklete helyébe e rendelet 1/1. melléklete lép.

(3) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(4) A Rendelet 2/1. számú melléklete helyébe e rendelet 2/1. melléklete lép.

(5) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(6) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(7) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

 

 

4. §         (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát

      veszti.

 

(2) Hatályát veszti az önkormányzat és intézménye 2009. évi költségvetéséről szóló

      1/2009. (II. 24.) rendelet módosításáról szóló 12/2009. (IX. 15.) rendelet

 

 

 

Kápolnásnyék, 2010. április 02.

 

 

 

Dr Farsang Zoltán                                                                 Sági Tibor

                           polgármester                                                                                 körjegyző

 

Kápolnásnyék Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása

Szechenyi2020

Infrastruktúra-fejlesztés a kápolnásnyéki könyvtárban

SzechenyiTerv

Copyright 2013 Kápolnásnyék
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
+36(22)574-100