4/2010 az önkormányzat és intézménye 2009. évi költségvetési zárszámadásáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testülete

4/2010. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézménye 2009. évi költségvetési zárszámadásáról

 

 

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  

 

1. Általános rendelkezések

 

1. §         A rendelet hatálya az alábbiakra terjed ki:

 

a) Kápolnásnyék Község Önkormányzata

b) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség

 

2. A zárszámadás bevételei és kiadásai

 

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló

zárszámadása bevételi főösszegét 438.423 ezer Ft-ban, ezen belül:

 

a) működési bevételeinek főösszegét 366.755 ezer Ft-ban,

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 365.537 ezer Ft

ab) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség 1.218 ezer Ft

 

b) felhalmozási bevételeinek főösszegét 19.049 ezer Ft-ban,

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 19.049 ezer Ft

 

c) belföldi értékpapírok bevételeinek főösszegét 7.110 ezer Ft-ban,

ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 7.110 ezer Ft

         

d) pénzforgalom nélküli bevételeinek (pénzmaradvány) főösszegét 45.509 ezer Ft-ban

da) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 43.419 ezer Ft

db) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség 2.090 ezer Ft

 

állapítja meg.

 

         (2) A Képviselő-testület a 2009. évi költségvetési zárszámadás bevételeit bevételi forrásonként,

összevontan az 1. melléklet, címenként külön-külön az 1a) és 1b) mellékletek szerint hagyja

jóvá.

 

         (3) A működési bevételeket szakfeladatonként az 1/1. melléklet tartalmazza.

 

3. § (1) A 2009. évi költségvetési zárszámadás kiadási főösszege 423.963 ezer Ft. A főösszegen belül:

 

a) a működési kiadások főösszege 318.540 ezer Ft

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 249.776 ezer Ft

ab) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség 68.764 ezer Ft

 

b) a felhalmozási kiadások főösszege 58.428 ezer Ft

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 58.428 ezer Ft

 

c) a belföldi értékpapírok kiadási főösszege 46.995 ezer Ft

ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 46.995 ezer Ft

 

 

 

         (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi működési, felhalmozási kiadásait kiemelt

                előirányzatonként összevontan a 2. melléklet, címenként külön-külön a 2a) és 2b) mellékletek

                szerint hagyja jóvá.

 

         (3) A társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat, illetve a működési célú pénzeszköz átadásokat

                szakfeladatonként részletezve a 2/1. melléklet tartalmazza.

 

         (4) A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásait célonként a 3. melléklet szerint  

                állapítja meg.

 

         (5) A felhalmozási kiadásokat feladatonként a 4. melléklet tartalmazza.

 

         (6) A Képviselő-testület a költségvetési kiadásokat szakfeladatonként az 5. melléklet szerint

                hagyja jóvá.

 

         (7) A bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlegét összevontan a 6. melléklet, címenként a 6a)

                és 6b) mellékletek tartalmazzák.

 

         (8) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2009. évi pénzmaradványát a 7a) és 7b)

                mellékletek szerint hagyja jóvá.

 

         (9) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonát a 8a) és 8b) mellékletekben foglaltak szerint

                állapítja meg.

 

         (10) A 2009. évi közvetett támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.

 

3. Pénzmaradvány

 

4. § (1) Az önkormányzat 2009. évi összevont pénzmaradványa 225.617 ezer Ft

 

a) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 222.754 ezer Ft

aa) belföldi értékpapírokból származó pénzmaradvány 207.115 ezer Ft,

ab) egyéb szabad pénzmaradvány 3.860 ezer Ft,

ac) kötött felhasználású pénzmaradvány 11.779 ezer Ft,

 

b) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség 2.863 ezer Ft.

 

         (2) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 210.975 ezer Ft 2009. évi szabad felhasználású

                pénzmaradványából:

 

a) 150.000 ezer Ft-ot az önkormányzat tulajdonát képező Vörösmarty Mihály Általános

      Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény felújításának pályázati

      önrészéhez, illetve pályázatból nem finanszírozott kiadások fedezetére,

b) 50.000 ezer Ft-ot új óvoda építésének pályázati önrészeként,

c) 6.982 ezer Ft-ot szabadidőpark kialakításra,

d) 3.993 ezer Ft-ot polgármesteri tisztség megszűnése esetén személyi juttatásra és

      járulékaira

 

               kíván felhasználni.

 

         (3) A 11.779 ezer Ft kötött felhasználású pénzmaradványból 10.389 ezer Ft kizárólag az

                önkormányzat tulajdonát képező szennyvízhálózat karbantartására, felújítására, 1.390 ezer Ft a

                2010. évi költségvetésben tervezett felhalmozási bevételek kiegészítésére (Művelődési Ház

                felújítására) fordítható.

 

         (4) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség 2.864 ezer Ft pénzmaradványa a 2010. évi országgyűlési

                képviselő választással, valamint a helyhatósági választással összefüggően személyi kiadásokra

                és azok járulékaira használható fel.

 

 

         (5)A Körjegyzőség részére 2009. évben ki nem utalt 1.837 ezer Ft intézményi támogatást a

                Képviselő-testület elvonja.

 

4. Záró rendelkezések

 

5. § (1)    Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

 

(2) Ez a rendelet a „ belső piaci szolgáltatásokról” szóló , 2006. december 26-i Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja”.

 

Kápolnásnyék, 2010. április 6.

 

 

Dr. Farsang Zoltán                                                                             Sági Tibor

                           polgármester                                                                                              körjegyző

 

 

Kihirdetve: 2010. április 20.

Kápolnásnyék Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása

Szechenyi2020

Infrastruktúra-fejlesztés a kápolnásnyéki könyvtárban

SzechenyiTerv

Copyright 2013 Kápolnásnyék
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
+36(22)574-100