6/2010 az önkormányzat és intézménye 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. önk. rend. módosítása

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2010. (IX. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézménye 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv. 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

 

 

1.§          A rendelet Kápolnásnyék Község Önkormányzatra, valamint Kápolnásnyék-Nadap

Körjegyzőségre terjed ki.

 

2. §         Az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2010. ( II. 16.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet)

1. § helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének bevételi főösszegét

      569.380 ezer Ft-ban, ezen belül:

 

      a) működési bevételeinek főösszegét 335.152 ezer Ft-ban,

      aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzat 334.083 ezer Ft

      ab) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség 1.069 ezer Ft

 

      b) felhalmozási bevételeinek főösszegét 8.610 ezer Ft-ban,

      ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzat 8.610 ezer Ft

 

      c) belföldi értékpapírok bevételeinek főösszegét 207.115 ezer Ft-ban,

      ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzat 207.115 ezer Ft

 

      d) pénzforgalom nélküli bevételeinek (pénzmaradvány) főösszegét 18.503 ezer Ft-ban

      da) Kápolnásnyék Község Önkormányzat 15.639 ezer Ft

      db) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség 2.864 ezer Ft

 

      állapítja meg.

 

(2) A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetés kiadási főösszegét 569.380 ezer Ft-ban,

      ezen belül:

 

      a) működési kiadásainak főösszegét 335.152 ezer Ft-ban,

      aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzat 260.845 ezer Ft

      ab) Kápolnásnyék-NadapKörjegyzőség 74.307 ezer Ft

 

      b) a felhalmozási kiadásainak főösszegét 10.000 ezer Ft-ban,

      ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzat 10.000 ezer Ft

 

      c) a pénzforgalom nélküli kiadásainak (tartalék) főösszegét 224.228 ezer Ft-ban

      ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzat 221.364 ezer Ft

     cb) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség 2.864 ezer Ft

 

      állapítja meg.

 

3. §         (1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 1/1. számú melléklete helyébe e rendelet 1/1. melléklete lép.

(3) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(4) A Rendelet 2a). számú melléklete helyébe e rendelet 2a) melléklete lép.

(5) A Rendelet 2b). számú melléklete helyébe e rendelet 2b) melléklete lép.

(6) A Rendelet 2/1. számú melléklete helyébe e rendelet 2/1. melléklete lép.

(7) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(8) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(9) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

 

           (10) A Rendelet 5/1. számú melléklete helyébe e rendelet 5/1. melléklete lép.

 

4. §         Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát

veszti.

 

 

 

 

Kápolnásnyék, 2010. szeptember 06.

 

 

 

 

 

 

 

Dr Farsang Zoltán                                                                 Sági Tibor

                             polgármester                                                                                körjegyző

 

 

 

Kápolnásnyék Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása

Szechenyi2020

Infrastruktúra-fejlesztés a kápolnásnyéki könyvtárban

SzechenyiTerv

Copyright 2013 Kápolnásnyék
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
+36(22)574-100