9/2010 a szilárd hulladékkal kapcs. hulladékkezelés 12/2003. rend. módosítása

Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testülete
9 /2010. (XII.08.) önkormányzati rendelete  

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelés helyi közszolgáltatásról szóló
12/2003.(VI.18.) rendelet módosításáról

 

Kápolnásnyék Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 12/2003./VI.18./ önkormányzati rendelet (továbbiakban R.)a következő 15/A. §-sal egészül ki:

 

15/A.§ (1) 2011. január 1. napjától mentesül a szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj teljes összegének megfizetése alól az a személy, aki

a)      Tárgyévet megelőző év  december 31. napjáig a 70. életévét betöltötte, és

b)      a közszolgáltatással érintett ingatlanban állandó kápolnásnyéki lakóhellyel rendelkező, fizetésre kötelezett ingatlantulajdonos.

 

(2)    A díjmentességre 70. életévének betöltését követő év január 1. napjától válik jogosulttá a kedvezményben részesülő.

 

(3)      A díjmentesség megállapításhoz kérelmet nem kell benyújtani. A díjmentességben részesülő személyek köréről az önkormányzat népesség-nyilvántartója szolgáltat adatot évente a Szolgáltatónak a december 31-ei állapotnak megfelelően.

 

(4)  Az önkormányzat a díjkedvezmények értékét negyedévente megfizeti a Szolgáltatónak, aki a számla mellé csatolja a kedvezményezettek ellenőrizhető adatait tartalmazó kimutatást.

 

 2.§ A R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

 

3.§ Ez a rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba és a hatálybalépést követő nap hatályát veszti.

 

Kápolnásnyék, 2010. december 7.

                                   

                     Dr. Farsang Zoltán                                                       Sági Tibor

                          polgármester                                                            körjegyző

 

A rendelet kihirdetésnek napja 2010. december 8.

Kápolnásnyék Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása

Szechenyi2020

Infrastruktúra-fejlesztés a kápolnásnyéki könyvtárban

SzechenyiTerv

Copyright 2013 Kápolnásnyék
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
+36(22)574-100