10/2010 a helyi adókról

 

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének

10/2010. (XII. 08.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 21/2009. (XII. 16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, valamint a 6. §-ban foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§       Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete helyi adókról szóló 21/2009. (XII. 16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 

  „9. § Az adó mértéke a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.)

            11. §-ában meghatározott adótárgyanként (kivéve a nem lakás céljára szolgáló épület,

            épületrész), a Htv. 17. §-ában meghatározott beépítetlen belterületi földrészletenként,

            valamint lakásbérleti jogonként egységesen 10.000 forint/év.”

 

2. §      Hatályukat vesztik az R. 13-17. §-ai.

 

3. §      Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

 

Kápolnásnyék, 2010. december 1.

 

   Dr Farsang Zoltán                                            Sági Tibor

       polgármester                                              körjegyző

 

A rendelet kihirdetésének napja 2010. december 8.

Kápolnásnyék Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása

Szechenyi2020

Infrastruktúra-fejlesztés a kápolnásnyéki könyvtárban

SzechenyiTerv

Copyright 2013 Kápolnásnyék
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
+36(22)574-100