11/2010 a 2011. évi szennyvízszolgáltatás díjmegállapításairól

  Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2010.(XII.08.) önkormányzati rendelete
a 2011. évi szennyvízszolgáltatás díjmegállapításairól

1.§

 

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. tv. 7. §. (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:

 

2.§

 

E rendelet tárgya Kápolnásnyék Község közigazgatási területén a közüzemi szolgáltatás keretében nyújtott szennyvízszolgáltatás díjának megállapítása.

 

3.§

 

(1) Az Önkormányzat, mint ármegállapító hatóság 2011. évre vonatkozóan kéttényezős szolgáltatási díjat állapít meg.

(2) A szolgáltatási díj havi állandó díjból és a közcsatornába bebocsátott szennyvízmennyiséggel arányos változó díjból áll.

 

4.§

 

(1) Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az üzemeltető Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. előterjesztése (kalkulációja) alapján, a szennyvíz szolgáltatás termelői díját a lakosság vonatkozásában az alábbiak szerint állapítja meg:

 

a) alapdíj (állandó díj): 390,-Ft/hó + ÁFA, melyet minden szennyvízközművet használó fogyasztónak kötelessége megfizetni.

 

b) fogyasztási díj (változó díj): 540,-Ft/m3 + ÁFA, a közcsatornába bebocsátott szennyvízmennyiséggel arányos, amely a vízmérő óra leolvasása alapján kerül megállapításra.

 

(2) Nem lakossági díj:

a) alapdíj:

aa)    385,- Ft/hó + ÁFA (13-20 mm átmérőjű bekötési mérő esetén)

ab)  1.940.-Ft/hó+ÁFA  (25-32 mm átmérőjű bekötés esetén)

ac)  5.795.-Ft/hó+ÁFA (40-50 mm átmérőjű bekötés estén)

ad) 19.625.-Ft/hó+ÁFA (65-100 mm átmérőjű bekötés esetén)

ae) 57.380.-Ft/hó+ÁFA (150-200 mm átmérőjű bekötés esetén).

 

b) fogyasztási díj 566,- Ft/m3 + ÁFA

 

5.§

 

A szolgáltató a 4. §-ban meghatározott díjat olyan mértékben köteles csökkenteni, amilyen mértékben erre a célra központi költségvetési támogatásban részesül.

 

6.§

 

(1) A szennyvíz-szolgáltatási díjak számlázása és beszedése az üzemeltető feladata. A díjak beszedésének módját és gyakoriságát az üzemeltető a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, a fogyasztók igényeire is figyelemmel egységes gyakorlat szerint alakítja ki.

(2) Az ivóvíz-szolgáltatás számláját a fogyasztó köteles megfizetni.

 

7.§

 

(1) A 2. §-ban megállapított díj, locsolási kedvezményt tartalmaz. A szolgáltató a kertes családi házban lakó lakossági fogyasztók részére 2011. évben május 1-től szeptember 30-ig terjedő időszakra locsolási kedvezményt biztosít.

(2) A kedvezmény mértéke ezen időszakra jutó vízfogyasztás 10 %-a, mellyel a szennyvízdíj számításánál a mennyiséget az üzemeltető csökkenti, kivéve azon fogyasztóknál, ahol a megfelelő feltételekkel, vízórával mért kerti csap került kialakításra.

 

8.§

 

(1) Ez a  rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2011. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet 2011. december 31. napján hatályát veszti.

 

Kápolnásnyék, 2010. december 10.

 

 Dr.Farsang Zoltán                                                     Sági Tibor

      polgármester                                                        körjegyző

 

A rendelet a mai napon kihirdetésre került:

 

Kápolnásnyék, 2010.december 10.

Kápolnásnyék Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása

Szechenyi2020

Infrastruktúra-fejlesztés a kápolnásnyéki könyvtárban

SzechenyiTerv

Copyright 2013 Kápolnásnyék
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
+36(22)574-100