2/2011 a térítési- és tandíjfizetési kötelezettségről

 

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete

a térítési- és tandíjfizetési kötelezettségről

 

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban Kötv.) 102. § (2) bekezdés b) pontjában, a 117. § (4) bekezdésben és a 124. § (21) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a térítési- és tandíjfizetési kötelezettségről a következőket rendeli el:

 

 

 

1. A rendelet hatálya

 

1. § A rendelet hatálya kiterjed: 

 

a) Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény nevelési-oktatási intézményre,

b) A nevelési-oktatási intézményben dolgozó pedagógusokra, a nevelő-

oktató munkát végző más szakemberekre,

c) A gyermekek, kiskorú tanulók szüleire, gyámjára, törvényes képviselőire.

 

2.Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások

 

2. § Az önkormányzat a nevelési-oktatási intézményében a Kötv. 114. §-ban meghatározottakon kívül egyéb ingyenesen igénybe vehető szolgáltatást nem biztosít.

 

3. A térítési- és tandíjfizetési kötelezettség

 

3. § (1) Térítési díjat kell fizetni a Kötv. 115. §-ban, tandíjat a 116. §-ban felsorolt szolgáltatások igénybevétele esetén.

 

(2) Az Európai Közösség tagállamain kívüli állampolgárok esetén a térítési díj és a tandíjfizetési kötelezettség a Kötv. 110. §-ban leírtak szerint állapítandó meg azzal, hogy – ha nemzetközi szerződés, vagy más jogszabály másképp nem rendelkezik, illetve ingyenességet biztosító viszonosság hiányában – a megállapított díjat az oktatási-nevelési intézmény vezetője az e rendeletben meghatározott szabályok szerint csökkentheti.

 

(3) Az Európai Közösségek tagállamainak állampolgárai a magyar állampolgárokkal

azonos feltételekkel kerülnek elbírálásra a térítési és tandíjfizetési kötelezettség megállapítása során.

 

4. A térítési díj fizetési köre és mértéke

 

4. § Az önkormányzat nevelési-oktatási intézményében térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások körét a Kötv. 115. §-a tartalmazza.

 

5. § (1) A térítési díj mértéke tanévenként a szakmai feladatra tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának:

 

a) minden művészeti ág esetén ( Kötv. 117. § (1) bekezdés b)- c) pontja, valamint a (2) bekezdés) a feladatellátáshoz biztosított alap normatív hozzájárulás 10%-a illetve 15 %-a a 18 éven aluli tanulói jogviszonnyal rendelkezők estében

b) zenei művészeti ág esetén ( Kötv. 117. § (1) bekezdés b)- c) pontja és a (2) bekezdés ) a feladatellátáshoz biztosított alap normatív hozzájárulás 15 %-a a 18 éven felüli de 22 éven aluli tanulói, illetve hallgatói jogviszonnyal rendelkezők estében

 

c) más művészeti ág esetén ( Kötv. 117. § (1) bekezdés b)- c) pontja és a (2) bekezdés) a feladatellátáshoz biztosított alap normatív hozzájárulás 15 %-a a 18 éven felüli de 22 éven aluli tanulói, illetve hallgatói jogviszonnyal rendelkezők estében.

 

(2) E § rendelkezései a Kötv. 121.§ (1) bekezdésének 14. pontja szerinti hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű és a tanulmányaikat az alapfokú művészeti oktatásban 2005. december 25. előtt megkezdő tanulók esetében nem alkalmazhatók, tőlük térítési díj nem szedhető.

 

(3) Adott tanítási évben először induló szak esetén a térítési díj az 5.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott térítési díj 50%-a. Az Önkormányzat további kedvezményt nem biztosít.

 

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott mértéket az önkormányzat költségvetési évenként határozza meg. A fizetendő térítési díjakat az 1. melléklet tartalmazza.

 

(5) A létesítmények, felszerelések és eszközök használati díjának mértéke egységesen

600 Ft/ fő/ tanév

 

 

5. A tandíj fizetési köre és mértéke

 

6. § Az önkormányzat nevelési-oktatási intézményében a tandíjért igénybe vehető szolgáltatások körét a Kötv. 116. §-a tartalmazza.

 

7. § A tandíj mértéke a Kötv. 116. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott szolgáltatás esetén, a tanévenként a szakmai feladatra a tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányada ( 117. § (3) bekezdés), melynek összegét a 2. melléklet tartalmazza.

 

 

6. Tanulmányi eredménytől függő kedvezmények

 

8. § (1) Tanulmányi eredménytől függően a kedvezmény mértéke a tandíjból zeneművészeti ág esetén:

 

            a) Jeles (4,5-től-5-ig) tanulmányi átlag felett                             85 %

            b) Jó (3,5-4,5-ig) tanulmányi átlagig                                                   80 %

           c) közepes ( 3,4 alatti) tanulmányi átlag alatt                                 75 %

           d) az újonnan beíratott nem átlagolható eredményű

     tanuló esetében                                                                           85 %

 

(2) Tanulmányi eredménytől függően a kedvezmény mértéke a tandíjból más művészeti ág esetén:

 

            a) Jeles (4,5-től-5-ig) tanulmányi átlag felett                            72,5 %

            b) Jó (3,5-4,5-ig) tanulmányi átlagig                                                   62,5 %

           c) közepes ( 3,4 alatti) tanulmányi átlag alatt                                 47,5 %

           d) az újonnan beíratott nem átlagolható eredményű

     tanuló esetében                                                                           72,5 %

 

7. A térítési díj és a tandíj fizetésének szabályai

 

9. § A tanévre megállapított térítési díjakat, tandíjakat kettő egyenlő részletben:

 

a) október 15-ig, illetve

b) február 15-ig kell megfizetni.

c) 2010-2011-es tanévben 2011. február 15. és 2011. október 15.

 

8. Értelmező és záró rendelkezések

 

10. § (1) A szakmai feladatra tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának összegét az önállóan működő és gazdálkodó nevelési-oktatási intézmény vezetője minden év január 1-ig közli az önkormányzattal.

 

(2) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

 

(3) Hatályát veszti Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2005. (X. 19.) önkormányzati rendelete.

 

 

 

Kápolnásnyék, 2011. február 7.                                                          

                                                                                                        

                                                                                             

 

 

Dr. Farsang Zoltán                                                                       Sági Tibor

   polgármester                                                                                körjegyző

 

 

 

 

A rendelet kihirdetve:

 

2011.február 15.

 

 

 

Sági Tibor

körjegyző

Kápolnásnyék Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása

Szechenyi2020

Infrastruktúra-fejlesztés a kápolnásnyéki könyvtárban

SzechenyiTerv

Copyright 2013 Kápolnásnyék
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
+36(22)574-100