6/2012 SZMSZ módosítás 5/2011

A rendelet teljes terjedelme, mellékletekkel együtt (PDF)

Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2012.(II.14.) önkormányzati rendelete
a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló
5/2011.(III.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

  

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

 

(1) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2011.(III.09.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 11.§(1) bekezdése kiegészül a következő

d) -e) ponttal:

     „d) 960302 Köztemető fenntartás és működtetés

     e) 841112 Önkormányzati jogalkotás.”        

(2) Az SZMSZ 11.§ (2) bekezdése kiegészül a következő c)-d) ponttal:

     „c) 562912 Óvodai intézményi étkeztetés,

     d) 856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység”.

(3) Az SZMSZ 11.§(4) bekezdés b) pontjában a „Rendszeres szociális segély,” szövegrész helyébe „Aktív korúak ellátása,” szöveg lép.

(4) Az SZMSZ 11.§ (4) bekezdés k) pontjában a „882125” szövegrész helyébe a „889967”

     szöveg lép.

2.§

 

(1) Az SZMSZ 12.§ (1) bekezdés a) pontjában a „422110”szövegrész helyébe a „522001” szövegrész lép.

(2) Az SZMSZ 12.§ (1) bekezdése kiegészül az alábbi c)-d) ponttal:

„c)   812000 Takarítás,

  1. d)813000 Zöldterület kezelés”.

(2) Az SZMSZ 12.§ (3) bekezdése kiegészül a következő f)-g) ponttal:

„f) 862102 Háziorvosi ügyelet,

g) 889924 Családsegítés”.

(3) Az SZMSZ 12.§ (4) bekezdés c) pontjában a „Közcélú foglalkoztatás” szövegrész helyébe a „Rövid időtartamú közfoglalkoztatás, ”szöveg lép.

(4) Az SZMSZ 12.§ (4) bekezdés d) pontjában a „Közhasznú foglalkoztatás és” szövegrész helyébe „Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása” szöveg lép.

(5) Az SZMSZ 12.§(4) bekezdés e) pontjában a „Közmunka” szövegrész helyébe az „Egyéb közfoglalkoztatás.” szöveg lép.

(6) Az SZMSZ 12.§(5) bekezdés b) pontjában a „682002” szövegrész helyébe a „680002” szöveg lép.

(7) Az SZMSZ 12.§(5) bekezdés c) pontjában a „682001” szövegrész helyébe a „680001” szöveg lép.

(8) Az SZMSZ 12.§ (5) bekezdése kiegészül a következő d)-f) ponttal:

„d) 841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése,

e) 889966 Sporttámogatások,

f) 412000 Lakó és nem lakóépület építése”.

 

 

 

3.§

 

  1. (1)Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
  2. (2)Hatályát veszti az SZMSZ 1. mellékletének 2.2.2. pontja.

 

 

   Dr.Farsang Zoltán                                                                Sági Tibor

   polgármester                                                                        körjegyző

 

A rendelet kihirdetve:

 

Kápolnásnyék, 2012.február 14.

 

…………………………..

           körjegyző

Kápolnásnyék Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása

Szechenyi2020

Infrastruktúra-fejlesztés a kápolnásnyéki könyvtárban

SzechenyiTerv

Copyright 2013 Kápolnásnyék
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
+36(22)574-100