9/2012 a 2011. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása

A rendelet teljes terjedelme, mellékletekkel együtt (PDF)

 Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete
9/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1.§ A rendelet hatálya Kápolnásnyék Község Önkormányzatra, Kápolnásnyék-Nadap

       Körjegyzőségre és Kápolnásnyék – Pázmánd – Vereb Közoktatási Intézményi Társulásra terjed ki.

 

2. § Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. §(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1)A képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének bevételeit 614.760 ezer Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételeit 442.989 ezer Ft-ban,

      aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 431.342 ezer Ft

     ab) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség 3.442 ezer Ft

     ac) Kápolnásnyék Pázmánd- Vereb Közoktatási Intézményi Társulás 8.205 ezer Ft.

b) felhalmozási bevételeit 67 ezer Ft-ban,

     ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 67 ezer Ft.

c) előző évekbeli pénzforgalom nélküli forrásait 171.704 ezer Ft-ban

     ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 165.961 ezer Ft

     cb) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség 5.743 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

3.§ Az R 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (1) A 2011. évi költségvetés kiadásainak előirányzata 614.760 ezer Ft. Ezen belül:

   a) a működési kiadások előirányzata 507.567 ezer Ft

         aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 254.172 ezer Ft

       ab) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség 73.848 ezer Ft

     ac) Kápolnásnyék Pázmánd- Vereb Közoktatási Intézményi Társulás 179.547 ezer Ft.

   b) a felhalmozási kiadások előirányzata 12.467 ezer Ft

       ba)Kápolnásnyék Község Önkormányzata 12.467 ezer Ft.

   c) a pénzforgalom nélküli kiadások előirányzata 94.726 ezer Ft

       ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 94.726 ezer Ft.

4. § (1) Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

       (2) A z R. 1/1. melléklete helyébe az 1/1. melléklet lép.

       (3) A z R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

       (4) Az R. 2a. melléklete helyébe a 2a. melléklet lép.

       (5) Az R. 2b. számú melléklete helyébe a 2b. melléklet lép.

       (6) Az R. kiegészül a 2/ c. melléklettel.

       (7) Az R. 2/1. melléklete helyébe a 2/1 melléklet lép.

       (8) Az R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

       (9) Az R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

       (10) Az R. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.                                                                

5.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

          

                 Dr. Farsang Zoltán                                                                   Sági Tibor

                     polgármester                                                                             körjegyző                                      

 

 

 

Kihirdetve: 2012. április 24.   Sági Tibor körjegyző

Kápolnásnyék Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása

Szechenyi2020

Infrastruktúra-fejlesztés a kápolnásnyéki könyvtárban

SzechenyiTerv

Copyright 2013 Kápolnásnyék
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
+36(22)574-100