10/2012 a 2011. évi költségvetési zárszámadásáról

 

A rendelet teljes terjedelme, mellékletekkel együtt (PDF)

 

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete
10/2012. (IV.24..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési zárszámadásáról

 

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. Általános rendelkezések

 

1. § A rendelet hatálya Kápolnásnyék Község Önkormányzatra, Kápolnásnyék-Nadap

       Körjegyzőségre és Kápolnásnyék – Pázmánd – Vereb Közoktatási Intézményi Társulásra terjed ki.

 

2. A zárszámadás bevételei és kiadásai

 

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló

zárszámadása bevételi főösszegét 630.429 ezer Ft-ban, ezen belül:

 

a) működési bevételeinek főösszegét 458.466 ezer Ft-ban,

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 447.294 ezer Ft

ab) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség 2.841 ezer Ft

ac) Kápolnásnyék – Pázmánd – Vereb Közoktatási Intézményi Társulás 8.331 ezer Ft

 

b) felhalmozási bevételeinek főösszegét 259 ezer Ft-ban,

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 259 ezer Ft

 

c) pénzforgalom nélküli bevételeinek (pénzmaradvány) főösszegét 171.704 ezer Ft-ban

ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 165.961 ezer Ft

cb) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség 5.743 ezer Ft

 

állapítja meg.

 

       (2) A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetési zárszámadás bevételeit bevételi forrásonként,

             összevontan az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

 

       (3) A működési bevételeket címenként, szakfeladatonként az 1/1. melléklet tartalmazza.

 

3. § (1) A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetési zárszámadás kiadási főösszegét 494.327 ezer

             Ft-ban állapítja meg. A főösszegen belül:

 

a) a működési kiadások főösszege 481.862 ezer Ft

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 235.245 ezer Ft

ab) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség 70.419 ezer Ft

ac) Kápolnásnyék – Pázmánd – Vereb Közoktatási Intézményi Társulás 176.198 ezer Ft

 

b) a felhalmozási kiadások főösszege 12.465 ezer Ft

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 12.465 ezer Ft

 

       (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetési kiadásait kiemelt

            előirányzatonként összevontan a 2. melléklet, címenként külön-külön a 2a) 2b) 2c) mellékletek szerint hagyja jóvá.

 

       (3) A társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat, illetve a működési célú pénzeszköz átadásokat

            szakfeladatonként részletezve a 2/1. melléklet tartalmazza.

 

      

       (4) A felhalmozási kiadásokat feladatonként a 3. melléklet tartalmazza.

 

       (5) A Képviselő-testület a költségvetési kiadásokat szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

           az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

 

       (6) A bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlegét összevontan a 5. melléklet, címenként a 5a)

            5b) és 5c) melléklet tartalmazza.

      

       (7) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonát a7a) 7b) és 7 c) mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.

 

       (8) A 2011. évi közvetett támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.

 

3. Pénzmaradvány

 

4. § (1) Az önkormányzat 2011. évi összevont pénzmaradványa 136.102 ezer Ft.

 

  1. a)Kápolnásnyék Község Önkormányzata 133.274 ezer Ft (6a melléklet)

b)  Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség 2.828 ezer Ft. (6b melléklet)

 

       (2) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 133.274 ezer Ft 2011. évi pénzmaradványából a 2012. költségvetési évben 23.950 ezer Ft költségvetési tartalékot képez, mely kizárólag az önkormányzat tulajdonát képező szennyvízhálózat karbantartására, felújítására fordítható.

 

       (3) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség 2.828 ezer Ft pénzmaradványa a

            körjegyzőség 2012. évi működési kiadásainak részét képezi.

 

4. Záró rendelkezések

 

5. §   Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

 

 

 

 

Dr. Farsang Zoltán                                                     Sági Tibor

   polgármester                                                                körjegyző

 

 

 

 

 

A rendelet kihirdetve:

 

 

Kápolnásnyék, 2012. április 24.

 

                                                                                                                  Sági Tibor

                                                                                                                   körjegyző

Kápolnásnyék Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása

Szechenyi2020

Infrastruktúra-fejlesztés a kápolnásnyéki könyvtárban

SzechenyiTerv

Copyright 2013 Kápolnásnyék
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
+36(22)574-100