11/2012 SZMSZ módosítás 5/2011

 

A rendelet teljes terjedelme, mellékletekkel együtt (PDF)

 

Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2012.(.IV.24.) önkormányzati rendelete
a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló
5/2011.(III.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

   

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

 

(1) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2011.(III.09.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 11.§(2) bekezdése b) pontjában az „Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása.” szövegrész helyébe az „Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam)” szövegrész kerül.

(2) Az SZMSZ 11.§ (4) bekezdés k) pontjában a „889967 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása” szövegrész helyébe a „889967 Mozgáskorlátozottak gépjármű szerzési és átalakítási támogatása”szöveg lép.

2.§

 

Az SZMSZ 12.§ (3) bekezdése kiegészül a következő h) ponttal:

„h) 889921 Szociális étkeztetés”.

 

 

 

3.§

 

  1. (1)Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
  2. (2)Hatályát veszti az SZMSZ 12.§(2) bekezdés.

 

 

   Dr.Farsang Zoltán                                                               Sági Tibor

   polgármester                                                                       körjegyző

 

A rendelet kihirdetve:

 

Kápolnásnyék, 2012.április 24.

 

…………………………..

           körjegyző

Kápolnásnyék Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása

Szechenyi2020

Infrastruktúra-fejlesztés a kápolnásnyéki könyvtárban

SzechenyiTerv

Copyright 2013 Kápolnásnyék
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
+36(22)574-100