12/2012 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

A rendelet teljes terjedelme, mellékletekkel együtt (PDF)

Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének

12/2012.(IV.24 .) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,

valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2011. (V.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§. (1) bekezdés a) pontjában és a 62.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2011. (V.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

 

 

2.§ Ez a rendelet 2012. május 1. napján lép hatályba és 2012. május 2. napján hatályát veszti.

 

 

 

dr. Farsang Zoltán                                                         Sági Tibor

polgármester                                                                 körjegyző

 

 

 

 

A rendelet kihirdetésének napja 2012. április 24.

 

                                                                                                  

                                                                                                   Sági Tibor

                                                                                                   körjegyző

  1. melléklet a 12 /2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

 

 

ÉTKEZTETÉS

 

1. A szociális étkeztetés intézményi térítési díja:

 

1.1. szociálisan rászorultak részére:   440.-Ft/fő/adag

 

1.2. szociálisan nem rászorultak részére: 660.- Ft/fő/adag

  

 

 

2. Személyi térítési díj:

 

2.1. Az ellátott egy főre jutó jövedelme a nyugdíjminimum                       440.-Ft/fő/adag

   300% - át meghaladja:          

              

2.2. Az ellátott egy főre jutó jövedelme a nyugdíjminimum                        360.-Ft/fő/adag         

200% -át meghaladja, de nem haladja meg annak 300%-át          

                         

2.3. Az ellátott egy főre jutó jövedelme a nyugdíjminimum                        290.-Ft/fő/adag

100% -át meghaladja, de nem haladja meg annak 200%-át:  

 

2.4. Az ellátott egy főre jutó jövedelem a nyugdíjminimum                        220.-Ft/fő/adag

   100% - át nem haladja meg:

                                              

2.5. A jövedelemmel nem rendelkező ellátott részére: 0.-Ft/fő/adag

 

2.6. Az ebéd házhoz szállításának intézményi térítési díja: ingyenes

Kápolnásnyék Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása

Szechenyi2020

Infrastruktúra-fejlesztés a kápolnásnyéki könyvtárban

SzechenyiTerv

Copyright 2013 Kápolnásnyék
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
+36(22)574-100