13-2012 HÉSZ 4/2002módosítás

 

A rendelet teljes terjedelme, mellékletekkel együtt (PDF) + TÉRKÉP

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2012. (VI.1.)önkormányzati rendelete
a Helyi Építési Szabályzatáról szóló
4/2002.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kápolnásnyék Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1.§

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2002.(II.26.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.): 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.§ (2) A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, továbbá telket alakítani, épületet és más építményt (a műtárgyakat is ideértve) tervezni, építeni, felújítani, átalakítani, korszerűsíteni, bővíteni, lebontani, használni, valamint mindezekre hatósági engedélyt adni a hatályos vonatkozó törvények, rendeletek, valamint jelen jogszabály rendelkezései és mellékletei - S-1-14 az SZT/m1-m2 (1 melléklet), az SZT/m4-m7 (2 melléklet) és az SZT/m8 (3 melléklet) jelű Szabályozási Tervlapok - együttes alkalmazásával szabad.”

2. §

(1) Az R. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 13.§.(1) A terület övezetei, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírások:


 

KEL-1 jelű építési övezet

Elhelyezhető létesítmények

 

OTÉK 13.§ (2) bek. 1./módosítva*/

Beépítési mód

 

Szabadonálló/ oldalhatáron álló

Legnagyobb beépítettség

%

30

A kialakítható legkisebb telekterület mérete

m2

1100

A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete

m

20

A kialakítható telek legkisebb mélységi mérete

m

 

A megengedett legnagyobb építménymagasság

m

4.5

Előkert mérete

m

5.0

Legkisebb zöldterület

%

60

Terepszint alatti beépíthetőség

%

40

 

Lke-1 jelű építséi övezet

Elhelyezhető létesítmények

 

OTÉK 13.§ (2) bek. 1./módosítva*/

Beépítési mód

 

Szabadonálló/ oldalhatáron álló

Legnagyobb beépítettség

%

30

A kialakítható legkisebb telekterület mérete

m2

1100

A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete

m

20

A kialakítható telek legkisebb mélységi mérete

m

 

A megengedett legnagyobb építménymagasság

m

4.5

Előkert mérete

m

5.0

Legkisebb zöldterület

%

60

Terepszint alatti beépíthetőség

%

40

 

Lke-1/m jelű építési övezet   a vasútállomás térségében

Elhelyezhető létesítmények

 

a) bekezdés szerint

Beépítési mód

 

szabadonálló / oldalhatáron álló

Megengedett legnagyobb beépítettség

%

30

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség

m2/m2

0,6

A kialakítható legkisebb telekterület mérete    

m2

1100

A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete

M

20

A kialakítható telek legkisebb mélységi mérete

M

30

A megengedett legnagyobb építménymagasság

M

3-4.5

Előkert mérete

M

5.0

Legkisebb zöldfelület

%

60

Terepszint alatti beépíthetőség

%

1,25x30

 

KEL-2 jelű építséi övezet

Elhelyezhető létesítmények

 

OTÉK 13.§ (2) bek. 1./módosítva*/

Beépítési mód

 

Szabadonálló/ oldalhatáron álló

Legnagyobb beépítettség

%

30

A kialakítható legkisebb telekterület mérete

m2

900

A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete

m

20

A kialakítható telek legkisebb mélységi mérete

m

 

A megengedett legnagyobb építménymagasság

m

4.5

Előkert mérete

m

5.0

Legkisebb zöldterület

%

60

Terepszint alatti beépíthetőség

%

40

 

KEL-3 jelű építési övezet

Elhelyezhető létesítmények

 

OTÉK 13.§ (2) bek.1. /módosítva*/ 2.4./módosítva**/

Beépítési mód

 

Szabadonálló/ oldalhatáron álló

Legnagyobb beépítettség

%

30

A kialakítható legkisebb telekterület mérete

m2

800

A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete

m

20

A kialakítható telek legkisebb mélységi mérete

m

 

A megengedett legnagyobb építménymagasság

m

4.5

Előkert mérete

m

5.0

Legkisebb zöldterület

%

60

Terepszint alatti beépíthetőség

%

40

 

Lke-3/m jelű építési övezet   a vasútállomás térségében

Elhelyezhető létesítmények

 

b) bekezdés szerint

Beépítési mód

 

szabadonálló/ ikresen csatlakozó

Megengedett legnagyobb beépítettség

%

30

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség

m2/m2

0,6

A kialakítható legkisebb telekterület mérete    

m2

800

A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete

M

20

A kialakítható telek legkisebb mélységi mérete

M

40

A megengedett legnagyobb építménymagasság

M

3-4.5

Előkert mérete

M

5.0

Legkisebb zöldfelület

%

60

Terepszint alatti beépíthetőség

%

1,25x30

 

KEL-4 jelű építési övezet

Elhelyezhető létesítmények

 

OTÉK 13.§ (2) bek. 1./módosítva*/ 2.4. /módosítva**/

Beépítési mód

 

Szabadonálló/ oldalhatáron álló

Legnagyobb beépítettség

%

30

A kialakítható legkisebb telekterület mérete

m2

700

A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete

m

18

A kialakítható telek legkisebb mélységi mérete

m

 

A megengedett legnagyobb építménymagasság

m

4.5

Előkert mérete

m

5.0

Legkisebb zöldterület

%

60

Terepszint alatti beépíthetőség

%

40

 

Lke-4/m jelű építési övezet   a Szív utca környékén

Elhelyezhető létesítmények

 

c) bekezdés szerint

Beépítési mód

 

oldalhatáronálló

Megengedett legnagyobb beépítettség

%

30

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség

m2/m2

0,45

A kialakítható legkisebb telekterület mérete    

m2

700

A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete

M

16

A kialakítható telek legkisebb mélységi mérete

M

40

A megengedett legnagyobb építménymagasság

M

4.5

Előkert mérete

M

5.0

Legkisebb zöldfelület

%

60

Terepszint alatti beépíthetőség

%

1,25x30

 

KEL-5 jelű lakópark építési övezet

Elhelyezhető létesítmények

 

OTÉK 13.§ (2) bek. 1./módosítva*/

Beépítési mód

 

oldalhatáron álló

Legnagyobb beépítettség

%

30

A kialakítható legkisebb telekterület mérete

m2

550

A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete

m

18

A kialakítható telek legkisebb mélységi mérete

m

-

A megengedett legnagyobb építménymagasság

m

4.5

Előkert mérete

m

5.0

Legkisebb zöldterület

%

60

Terepszint alatti beépíthetőség

%

40

 

Lke-5/m jelű lakópark építési övezet   a Szív utca környékén

Elhelyezhető létesítmények

 

c) bekezdés szerint

Beépítési mód

 

szabadonálló

Megengedett legnagyobb beépítettség

%

30

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség

m2/m2

0,45

A kialakítható legkisebb telekterület mérete    

m2

550

A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete

M

18

A kialakítható telek legkisebb mélységi mérete

M

25

A megengedett legnagyobb építménymagasság

M

4.5

Előkert mérete

M

5.0

Legkisebb zöldfelület

%

60

Terepszint alatti beépíthetőség

%

1,25x30

 

KEL-6 jelű lakópark építési övezet

Elhelyezhető létesítmények

 

OTÉK 13.§ (2) bek. 1./módosítva*/

Beépítési mód

 

csoportos

Legnagyobb beépítettség

%

40

A kialakítható legkisebb telekterület mérete

m2

kialakult állapot, tovább nem osztható

A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete

m

-

A kialakítható telek legkisebb mélységi mérete

m

-

A megengedett legnagyobb építménymagasság

m

4.5

Előkert mérete

m

10.0

Legkisebb zöldterület

%

50

Terepszint alatti beépíthetőség

%

40

 

KEL-7 jelű építési övezet

Elhelyezhető létesítmények

 

OTÉK 13.§ (2) bek. 1./módosítva*/ 2.4./módosítva**/

Beépítési mód

 

Szabadonálló/ oldalhatáron álló

Legnagyobb beépítettség

%

30

A kialakítható legkisebb telekterület mérete

m2

900

A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete

m

18

A kialakítható telek legkisebb mélységi mérete

m

 

A megengedett legnagyobb építménymagasság

m

4.5

Előkert mérete

m

5.0

Legkisebb zöldterület

%

50

Terepszint alatti beépíthetőség

%

40

 

 

Lke-8 jelű építési övezet   a Szív utca környékén

Elhelyezhető létesítmények

 

c) bekezdés szerint

Beépítési mód

 

szabadonálló álló

Megengedett legnagyobb beépítettség

%

30

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség

m2/m2

0,6

A kialakítható legkisebb telekterület mérete    

m2

450

A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete

M

18

A kialakítható telek legkisebb mélységi mérete

M

25

A megengedett legnagyobb építménymagasság

M

4.5

Előkert mérete

M

5.0

Legkisebb zöldfelület

%

60

Terepszint alatti beépíthetőség

%

1,25x30

         

LKE-10 jelű építési övezet

Elhelyezhető létesítmények

 

d) bekezdés szerint

Beépítési mód

 

szabadonálló

Legnagyobb beépítettség

%

20

csak lakófunkció esetén 30

A kialakítható legkisebb telekterület mérete    

m2

2000

A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete

M

40

A kialakítható telek legkisebb mélységi mérete

M

40

A megengedett legnagyobb építménymagasság

M

3-4.5

Előkert mérete

M

SZT-6/M szerint

Legkisebb zöldfelület

%

60

Terepszint alatti beépíthetőség

%

1,25x30

 

(2) Az R. 13.§-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A kertvárosi lakóterületbe tartozó építési övezetekre vonatkozó teljes közművesítettségi előírások alól a Képviselő-testület egyedi kérelem alapján felmentést adhat 2013. december 31. napjáig Kápolnásnyék beépítésre szánt területein.

 

3.§

 

Az R. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„15.§ (1) A terület építési övezetei, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírások:

 

TV-1 jelű építési övezet csekési üdülőterületet ellátó központ

Elhelyezhető létesítmények

 

OTÉK 16.§ (2) bek. 3.4.

Beépítési mód

 

Szabadonálló

Legnagyobb beépítettség

%

30

A kialakítható legkisebb telekterület mérete

m2

1500

2000

A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete

m

40

A kialakítható telek legkisebb mélységi mérete

m

-

A megengedett legnagyobb építménymagasság

m

7.5

Előkert mérete

m

Min. 10.0

Legkisebb zöldterület

%

40

Terepszint alatti beépíthetőség

%

35

 

TV-2 jelű építési övezet Kutas sor térségét ellátó központ

Elhelyezhető létesítmények

 

OTÉK 16.§ (2) bek. 3.4.5.

Beépítési mód

 

Szabadonálló

Legnagyobb beépítettség

%

40

A kialakítható legkisebb telekterület mérete

m2

2000

A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete

m

30

A kialakítható telek legkisebb mélységi mérete

m

-

A megengedett legnagyobb építménymagasság

m

7.5

Előkert mérete

m

Min. 10.0

Legkisebb zöldterület

%

30

Terepszint alatti beépíthetőség

%

50

 

Vt-2/m jelű építési övezet   a Szív utca környékén

Elhelyezhető létesítmények

 

OTÉK 16.§(2)bek. 3.4.5.

Beépítési mód

 

szabadonálló

Legnagyobb beépítettség

%

40

A kialakítható legkisebb telekterület mérete      

m2

2000

A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete

M

30

A kialakítható telek legkisebb mélységi mérete

M

-

A megengedett legnagyobb építménymagasság

M

7.5

Előkert mérete

M

kialakult

Legkisebb zöldfelület

%

30

Terepszint alatti beépíthetőség

%

1,25x40

 

Vt-2/m* jelű építési övezet a Szív utca környékén

Elhelyezhető létesítmények

 

OTEK 16.§(2)bek.1.2.3.

Beépítési mód

 

szabadonálló

Legnagyobb beépítettség

%

40

A kialakítható legkisebb telekterület mérete

m2

550

A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete

M

18

A kialakítható telek legkisebb mélységi mérete

M

-

A megengedett legnagyobb építménymagasság

M

6.0

Előkert mérete

M

5,00

Legkisebb zöldfelület

%

30

Terepszint alatti beépíthetőség

%

1,25x40

 

TV-3 jelű építési övezet Deák F. u. melletti oktatási, nevelési, sport létesítmény területe

Elhelyezhető létesítmények

 

OTÉK 16.§ (2) bek. 1.3.4.5.

Beépítési mód

 

Szabadonálló

Legnagyobb beépítettség

%

25

A kialakítható legkisebb telekterület mérete

m2

8ha

2ha

A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete

m

-

A kialakítható telek legkisebb mélységi mérete

m

-

A megengedett legnagyobb építménymagasság

m

9.5

Előkert mérete

m

Min. 10.0

Legkisebb zöldterület

%

30

Terepszint alatti beépíthetőség

%

35

 

 

 

TV-4 jelű övezet   történetileg kialakult központ terület és térség

Elhelyezhető létesítmények

 

OTÉK 16.§ (2) bek. 1.2.3.4.5.6.

Beépítési mód

 

Kialakult állapot

Legnagyobb beépítettség

%

40

A kialakítható legkisebb telekterület mérete

m2

Kialakult állapot

A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete

m

-

A kialakítható telek legkisebb mélységi mérete

m

-

A megengedett legnagyobb építménymagasság

m

7.5

Előkert mérete

m

Kialakult állapothoz igazodó

Legkisebb zöldterület

%

30

Terepszint alatti beépíthetőség

%

50

 

Vt-4/m jelű építési övezet     Bágyom patak térsége

Elhelyezhető létesítmények

 

OTÉK 16.§(2)bek.1. 2.3.4.5.6.

Beépítési mód

 

kialakult állapot

Legnagyobb beépítettség

%

40

A kialakítható legkisebb telekterület mérete      

m2

kialakult állapot

A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete

M

-

A kialakítható telek legkisebb mélységi mérete

M

-

A megengedett legnagyobb építménymagasság

M

7.5

Előkert mérete

M

kialakult állapothoz igazodó

Legkisebb zöldfelület

%

30

Terepszint alatti beépíthetőség

%

1,25x40

 

Településközponti vegyes terület: lakó-, kereskedelmi, szolgáltató épületek vegyesen történő elhelyezésére szolgál.

 

4.§

Az R. 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(1)   A terület építés övezetei, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírások:

 

KG-1 jelű építési övezet

Elhelyezhető létesítmények

 

OTÉK 19.§ (2) bek. 1.2.3.

Beépítési mód

 

Szabadonálló

Legnagyobb beépítettség

%

40

A kialakítható legkisebb telekterület mérete

m2

3000

A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete

m

40

A kialakítható telek legkisebb mélységi mérete

m

-

A megengedett legnagyobb építménymagasság

m

9.5

Előkert mérete

m

Min. 10.0

Legkisebb zöldterület

%

30

Terepszint alatti beépíthetőség

%

50

Gksz-1/m jelű építési övezet   Mol térsége - Vasútállomás térsége

Elhelyezhető létesítmények

 

OTÉK 19.§(2)bek.1.2.3.

Beépítési mód

 

szabadonálló

Megengedett legnagyobb beépítettség

%

40

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség

m2/m2

0,8

A kialakítható legkisebb telekterület mérete      

m2

3000

A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete

M

40

A kialakítható telek legkisebb mélységi mérete

M

50

A megengedett legnagyobb építménymagasság

M

3,5-6,5

Előkert mérete

M

SZT szerint

Legkisebb zöldfelület

%

20

Terepszint alatti beépíthetőség

%

1,25x40

 

KG-2 jelű építési övezet

Elhelyezhető létesítmények

 

OTÉK 19.§ (2) bek. 1.2.3.

Beépítési mód

 

Szabadonálló

Legnagyobb beépítettség

%

40

A kialakítható legkisebb telekterület mérete

m2

4000

A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete

m

40

A kialakítható telek legkisebb mélységi mérete

m

-

A megengedett legnagyobb építménymagasság

m

9.5

Előkert mérete

m

Min. 10.0

Legkisebb zöldterület

%

30

Terepszint alatti beépíthetőség

%

50

 

KG-3 jelű építési övezet

Elhelyezhető létesítmények

 

OTÉK 19.§ (2) bek. 1.2.3.4.

Beépítési mód

 

Szabadonálló

Legnagyobb beépítettség

%

40

A kialakítható legkisebb telekterület mérete

m2

5000

A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete

m

40

A kialakítható telek legkisebb mélységi mérete

m

-

A megengedett legnagyobb építménymagasság

m

9.5

Előkert mérete

m

Min. 20.0

Legkisebb zöldterület

%

30

Terepszint alatti beépíthetőség

%

50

 

Gksz-3 jelű építési övezet

Elhelyezhető létesítmények

 

OTEK 19.§ (2) bek. 1.2.3.4.

Beépítési mód

 

Szabadonálló

Legnagyobb beépítettség

%

40

A kialakítható legkisebb telekterület mérete

m2

5000

A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete

M

50

A kialakítható telek legkisebb mélységi mérete

M

-

A megengedett legnagyobb építménymagasság

M

9.5

Előkert mérete

m

Min. 20.0

Legkisebb zöldterület

%

30

Terepszint alatti beépíthetőség

%

50

 

Gksz-3/m jelű építési övezet   Mol térsége - Vasútállomás térsége  

Elhelyezhető létesítmények

 

OTÉK 19.§(2)bek.1.2.3.

Beépítési mód

 

szabadonálló

Megengedett legnagyobb beépítettség

%

40

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség

m2/m2

0,8

A kialakítható legkisebb telekterület mérete      

m2

5000

A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete

m

50

A kialakítható telek legkisebb mélységi mérete

m

60

A megengedett legnagyobb építménymagasság

m

3,5-6,5

Előkert mérete

m

SZT szerint

Legkisebb zöldfelület

%

20

Terepszint alatti beépíthetőség

%

1,25x40

 

KG-4 jelű építési övezet

Elhelyezhető létesítmények

 

OTÉK 19.§ (2) bek. 1.2.3.4.

Beépítési mód

 

Szabadonálló

Legnagyobb beépítettség

%

40

A kialakítható legkisebb telekterület mérete

m2

5000

A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete

m

50

A kialakítható telek legkisebb mélységi mérete

m

-

A megengedett legnagyobb építménymagasság

m

9.5

Előkert mérete

m

Min. 20.0

Legkisebb zöldterület

%

30

Terepszint alatti beépíthetőség

%

50

 

Gksz-4/m jelű építési övezet   Vasútállomás térsége

Elhelyezhető létesítmények

 

OTÉK 19.§(2)bek.1.2.3.4

Beépítési mód

 

szabadonálló

Megengedett legnagyobb beépítettség

%

40

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség

m2/m2

0,8

A kialakítható legkisebb telekterület mérete      

m2

8000

A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete

m

50

A kialakítható telek legkisebb mélységi mérete

m

70

A megengedett legnagyobb építménymagasság

m

3,5-6,5

Előkert mérete

m

SZT szerint

Legkisebb zöldfelület

%

20

Terepszint alatti beépíthetőség

%

1,25x40

 

KG-5 jelű építési övezet

Elhelyezhető létesítmények

 

OTÉK 19.§ (2) bek. 1.2.3.

Beépítési mód

 

Szabadonálló

Legnagyobb beépítettség

%

30

A kialakítható legkisebb telekterület mérete

m2

-

A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete

m

50

A kialakítható telek legkisebb mélységi mérete

m

-

A megengedett legnagyobb építménymagasság

m

6.0m

Előkert mérete

m

Min. 20.0

Legkisebb zöldterület

%

40

Terepszint alatti beépíthetőség

%

40

 

Gksz-5/m jelű építési övezet Mol térsége - Vasútállomás területe - Bágyom-patak térsége

Elhelyezhető létesítmények

 

OTÉK 19.§(2)bek.1.2.3.

Beépítési mód

 

szabadonálló

Megengedett legnagyobb beépítettség

%

30

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség

m2/m2

0,7

A kialakítható legkisebb telekterület mérete      

m2

kialakult

A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete

m

-

A kialakítható telek legkisebb mélységi mérete

m

-

A megengedett legnagyobb építménymagasság

m

3,5-6,5m

Előkert mérete

m

SZT szerint

Legkisebb zöldfelület

%

30

Terepszint alatti beépíthetőség

%

1,25x30

 

Gksz-6 jelű építési övezet

Elhelyezhető létesítmények

 

OTÉK 19.§(2)bek.1.2.3.

Beépítési mód

 

szabadonálló

Megengedett legnagyobb beépítettség

%

25

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség

m2/m2

0,6

A kialakítható legkisebb telekterület mérete      

m2

5000

A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete

m

50

A kialakítható telek legkisebb mélységi mérete

m

-

A megengedett legnagyobb építménymagasság

m

3,5-6,5m

Előkert mérete

m

SZT-szerint

Legkisebb zöldfelület

%

35

Terepszint alatti beépíthetőség

%

1,25x25

 

a)           A tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások a bruttó beépítettség legfeljebb 20 %-át foglalhatják el.

5. §

A R. 21. § (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„21.§ (6) Különleges rekreációs területeken a beépítés feltétele:

teljesközművesítettség; - a csatornahálózat kiépítéséig zárt rendszerű szennyvíztározó építése.”

(1) A R. 21. §-akiegészül az alábbi (9) bekezdéssel:

„(9) Különleges rekreációs területeken telkenként legfeljebb 1 egylakásos lakóépület helyezhető el.”

6. §

Az R. 1. számú függelékének örökségvédelmi felsorolása helyébe a következő felsorolás lép:

Örökségvédelem

-          A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV törvény

-          A Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról szóló 324/2010.(XII.27.) Korm. rendelet

-          Az örökségvédelmi bírságról szóló 19/2001 .(X.18.) Korm. rendelet

-          A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárására vonatkozó szabályokról szóló 10/2006.(V.9.) NKÖM rendelet

-          A kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes szabályairól szóló 3/2002.(II.15.) NKÖM rendelet

-          A kulturális örökség hatósági nyilvántartására vonatkozó szabályokról szóló 17/2002.(VI.21.) NKÖM rendelet

-          Az örökségvédelmi hatástanulmány tartalmi előírásairól szóló 4/2003.(II.20.) NKÖM rendelet

-          A régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 5/2010.(VIII.18.) NEFMI rendelet

7. §

(1) A rendelet a kihirdetését követő 30-ik napon lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

  1. (2)A hatályba lépéssel egyidejűleg az R. 1.§ (2) bekezdésben szereplő S-1 - 14 jelű Szabályozási Terveknek az SZT/m1-m2, az SZT/m4-m7 és az SZT/m8 szabályozási tervlapokat érintő területeire vonatkozó része, és az SZT-3/M és az SZT-5/M jelű szabályozási tervlapok hatályukat vesztik.Jelen rendelet a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

Sági Tibor körjegyző                                                             Dr.Farsang Zoltán polgármester

A rendelet kihirdetve: Kápolnásnyék, 2012. június1.         Sági Tibor körjegyző

Kápolnásnyék Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása

Szechenyi2020

Infrastruktúra-fejlesztés a kápolnásnyéki könyvtárban

SzechenyiTerv

Copyright 2013 Kápolnásnyék
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
+36(22)574-100