14/2012 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

A rendelet teljes terjedelme, mellékletekkel együtt (PDF)

Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének

14/2012.(VI.26.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,

valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2011. (V.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§. (1) bekezdés a) pontjában és a 62.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ (1) Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2011. (V.24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 10.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 

            „10.§ A polgármester írásban értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét az ellátás megállapításáról és a fizetendő személyi térítési díj összegéről.”

 

(2) A Rendelet 12.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12.§. A polgármester a személyi térítési díj összegét, amennyiben a kötelezett nettó havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum

  1. a)100%-át50%-kal,
  2. b)200%-át34%-kal, vagy
  3. c)300%-át18%-kal csökkentheti.”

 

     2.§ A rendelet a következő 16.§-sal egészül ki.

„16.§ A rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 

3.§ A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

4.§ Ez a rendelet 2012. június 27. napján lép hatályba és 2012. június 28. napján hatályát veszti.

dr. Farsang Zoltán                                                        Sági Tibor

polgármester                                                                 körjegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2012. június 26 .

                                                                                                                 Sági Tibor

                                                                                                                 körjegyző

  1. melléklet a 14/2012. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

ÉTKEZTETÉS

 

1. A szociális étkeztetés intézményi térítési díja:

 

1.1. szociálisan rászorultak részére:                                 440.-Ft/fő/adag

1.2. szociálisan nem rászorultak részére:                         660.- Ft/fő/adag

1.3 jövedelemmel nem rendelkező ellátott részére:        0.-Ft/fő/adag

1.4. az ebéd házhoz szállítása:                                        ingyenes

 

 

Kápolnásnyék Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása

Szechenyi2020

Infrastruktúra-fejlesztés a kápolnásnyéki könyvtárban

SzechenyiTerv

Copyright 2013 Kápolnásnyék
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
+36(22)574-100