16/2012 a 2012. évi költségvetés 5/2012. önk. rendelet módosítása

A rendelet teljes terjedelme, mellékletekkel együtt (PDF)

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2012.(IX.18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ (1) Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.14.) önkormányzati  rendelete (a továbbiakban : R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételeit

721.291 ezer Ft-ban, ezen belül:

 

a) működési bevételeit 572.244 ezer Ft-ban,

      aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 564.777 ezer Ft

     ab) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség 710 ezer Ft

     ac) Kápolnásnyék- Pázmánd- Vereb Közoktatási Intézményi Társulás 6.757 ezer Ft

 

b) felhalmozási bevételeit 8.676 ezer Ft-ban,

   ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 8.676 ezer Ft

 

c) előző évekbeli pénzforgalom nélküli forrásait 140.371 ezer Ft-ban

     ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 137.543 ezer Ft

     cb) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség 2.828 ezer Ft

 

állapítja meg.”

                                             

2. § (1) Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 3.§ (1) A 2012. évi költségvetés kiadásainak előirányzata 721.291 ezer Ft. Ezen belül:

 

   a) a működési kiadások előirányzata 625.741 ezer Ft

         aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 187.566 ezer Ft

       ab) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség 77.979 ezer Ft

         ac) Kápolnásnyék- Pázmánd- Vereb Közoktatási Intézményi Társulás 360.196 ezer Ft

 

   b) a felhalmozási kiadások előirányzata 69.291 ezer Ft

       ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 68.527 ezer Ft

         bc) Kápolnásnyék- Pázmánd- Vereb Közoktatási Intézményi Társulás 764 ezer Ft

 

   c) a pénzforgalom nélküli kiadások előirányzata 26.259 ezer Ft

        ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 25.559 ezer Ft

       cc) Kápolnásnyék- Pázmánd- Vereb Közoktatási Intézményi Társulás 700 ezer Ft

(2) Az R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (2) A 60.615 ezer Ft felhalmozási hiány fedezete az előző évi pénzmaradványból 59.852 ezer Ft, dologi kiadásokból történt átcsoportosításból 763 ezer Ft.”

3. § Az R. 3.§ kiegészül az alábbi (10) - (14) bekezdésekkel.

„3.§(10) Az önkormányzatnak a stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból 2012. költségvetési évben kötelezettsége nem áll fenn.

3.§(11) Az önkormányzatnak a stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célja a 2012 költségvetési évben nincs.

3.§(12) Az önkormányzat képviselő-testülete a stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettséget a 2012. költségvetési évet követő 3 költségvetési évben 30.000 ezer forint összegben tervez.

3.§ (13) Az önkormányzat 2012. költségvetési évben közvetett támogatások nyújtását a 8. melléklet szerint tervezi.

 

3.§ (14) Az önkormányzat képviselőtestületének többéves kihatással járó döntései nincsenek.

4.§ (1) Az R. 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (1) Az önkormányzat 2012 évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 26.259 e Ft céltartalékot tervez.”

(2) Az R. 4.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (2) A céltartalékból 23.950 ezer Ft-ig kötelezettséget vállalni kizárólag az önkormányzat tulajdonát képező pettendi szennyvízhálózat karbantartására, míg 700 ezer Ft-ig a Vörösmarty Mihály Általános Iskola Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kápolnásnyék esetében az ECDL vizsgaközpont létrehozásával kapcsolatos kiadásokra lehet. 419 ezer Ft a 2012 évi bérkompenzációra folyósított előleg összege, melyet a Magyar Államkincstár év végén visszavon, így erre az összegre kötelezettséget vállalni nem lehet. A céltartalékból szabadon felhasználható 1.190 ezer Ft.”

 

5. § Az R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

 

„ 5.§ (1) Az önkormányzat 2012. évi költségvetésében az összevont előző évi pénzmaradvány 140.371 ezer Ft.

 

a) Kápolnásnyék Község Önkormányzata előző évi pénzmaradványa 137.543 ezer Ft.

 

   aa) A pénzmaradványból 23.950 ezer Ft céltartalék, 59.852 ezer Ft a felhalmozási kiadási előirányzat, 53.741 ezer Ft a működési kiadási előirányzatainak részét képezi.

 

b) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség előző évi pénzmaradványa 2.828 ezer Ft.

 

     ba) A 2.828 ezer Ft pénzmaradvány a körjegyzőség működési kiadási előirányzatainak részét

     képezi.”

 

6. § Az R. 6.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„ 6.§ A képviselő-testület a 2012 évi költségvetésben 2 fő közfoglalkoztatási létszámkeretet határoz meg.”

 

7. § (1) Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

       (2) Az R. 1a) melléklete helyébe az 1a) melléklet lép.

       (3) Az R. 1b) melléklete helyébe az 1b) melléklet lép.

       (4) Az R. 1c) melléklete helyébe az 1c) melléklete lép.

       (5) Az R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

       (6) Az R. 2a) melléklete helyébe a 2a) melléklet lép.

       (7) Az R. 2b) melléklete helyébe a 2b) melléklet lép.

       (8) Az R. 2c) melléklete helyébe a 2c) melléklet lép.

       (9) Az R. 2/1. melléklete helyébe a 2/1. melléklet lép.

       (10) Az R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

       (11) Az R. kiegészül a 3a) és 3c) mellékletekkel.

       (12) Az R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

       (13) Az R. 4a) melléklete helyébe a 4a) melléklet lép.

       (14) Az R. 4b) melléklete helyébe a 4b) melléklet lép.

       (15) Az R. 4c) melléklete helyébe a 4c) melléklet lép.

       (16) Az R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

       (17) Az R. 5a) melléklete helyébe az 5a) melléklet lép.

       (18) Az R. 5b) melléklete helyébe az 5b) melléklet lép.

       (19) Az R. 5c) melléklete helyébe az 5c) melléklet lép.

       (20) Az R. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

       (21) Az R. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

       (22) Az R. kiegészül a 8. melléklet szerinti 9. melléklettel.

       (23) Az R. kiegészül a 9. melléklet szerinti 10. melléklettel.”

 

8.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon

     hatályát veszti.

 

 

 

Dr. Farsang Zoltán                                                                           Sági Tibor

                      polgármester                                                                               körjegyző        

 

 

A rendelet kihirdetésének napja:

 

 

Kápolnásnyék, 2012. szeptember 18.

 

 

                                                                                                                      Sági Tibor

                                                                                                                      körjegyző

Kápolnásnyék Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása

Szechenyi2020

Infrastruktúra-fejlesztés a kápolnásnyéki könyvtárban

SzechenyiTerv

Copyright 2013 Kápolnásnyék
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
+36(22)574-100