17/2012 HÉSZ 4/2002. módosítás

A rendelet teljes terjedelme, mellékletekkel együtt (PDF)

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2012. (IX.18.)önkormányzati rendelete
a Helyi Építési Szabályzatáról szóló
4/2002.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Kápolnásnyék Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1.§

(1) Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2002.(II.26.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) 17.§(1) bekezdésében („A terület építés övezetei, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírások KG-3 jelű építési övezet) a

„A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete

m

40”

szövegrész helyébe a

„A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete

m

50”

szöveg lép.

 

(2) Az R. 17.§(1) bekezdésében („A terület építés övezetei, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírások KG-4 jelű építési övezet) a

„A kialakítható legkisebb telekterület mérete

m2

5000”

szövegrész helyébe a

„A kialakítható legkisebb telekterület mérete

m2

8000”

szöveg lép.

 

(3) Az R. 17.§ (1) bekezdésében („A terület építés övezetei, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírások KG-4 jelű építési övezet) a

„A megengedett legnagyobb építménymagasság

m

9,5”

szövegrész helyébe a

„A megengedett legnagyobb építménymagasság

m

6,0”

szöveg lép.

 

2.§

(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti az R. 13.§ (9) bekezdése.

 

 

Sági Tibor körjegyző                                                             Dr.Farsang Zoltán polgármester

A rendelet kihirdetve: Kápolnásnyék, 2012. szeptember 18.   Sági Tibor körjegyző

Kápolnásnyék Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása

Szechenyi2020

Infrastruktúra-fejlesztés a kápolnásnyéki könyvtárban

SzechenyiTerv

Copyright 2013 Kápolnásnyék
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
+36(22)574-100