19/2012 az építészeti és természeti értékek helyi védelméről 11/2011 módosítás

A rendelet teljes terjedelme, mellékletekkel együtt (PDF) 

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete
19/2012.(XI.13.) önkormányzati rendelete
az építészeti és természeti értékek helyi védelméről szóló
11/2009.(IX.4.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról szóló 1997. évi LXXVIII tv 57.§ (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörébe eljárva a következőket rendeli el:

 

1.§.

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete építészeti és természeti értékek

helyi védelméről szóló 11/2009.(IX.4.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

 

2.§.

A rendelet 2012. november 14. napján lép hatályba és 2012. november 15. napján hatályát veszti.

 

 

 

 

 

Dr.Farsang Zoltán                                                              Sági Tibor

     polgármester                                                                      körjegyző

 

 

Kihirdetve: Kápolnásnyék, 2012. november 13.

 

 

Sági Tibor

körjegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. 1.melléklet

a 18/2009.(XI.25.) rendelethez

 

 

Kápolnásnyék Község közigazgatási területén található helyileg védett épületek, sírhelyek felsorolása (egyedi védelem):

 

1. A 29/1 hrsz.-ú (kivett templom művelési ágú) 3.247 m2 területű, Vörösmarty utca 14. sz. alatti református templom és udvara, beépített belterületi ingatlan.

 

2. A 457 hrsz.-ú Deák utcában lévő (8. házszám előtt, közterületen) Feszület.

 

3. Az 1187/1 hrsz.-ú Kossuth Lajos utcában lévő (4. házszám előtt, közterületen) Kőkereszt.

 

4. 436/53 hrsz.-ú Deák F. utca 8. szám alatt található Dabasi Halász-kastély

 

5. 897 hrsz.-ú ( kivett) templom és szociális otthon 1 ha1835 m2 területű Fő utca 51-2. házszám alatti katolikus templom és az ott található épületek, valamint udvar.

Kápolnásnyék Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása

Szechenyi2020

Infrastruktúra-fejlesztés a kápolnásnyéki könyvtárban

SzechenyiTerv

Copyright 2013 Kápolnásnyék
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
+36(22)574-100