20/2012 a helyi adókról

A rendelet teljes terjedelme, mellékletekkel együtt (PDF)

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete
20/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a)és h) pontjában meghatározott feladatkörébe eljárva a következőket rendeli el:

1. Építményadó

1.§ Építményadó köteles Kápolnásnyék önkormányzat illetékességi területén ( kül-és belterületen) a nem lakás céljára szolgáló épület és épületrész (a továbbiakban együtt:építmény).

2.§ Az építményadó alapja az építmény m2 –ben számított hasznos alapterülete.

3.§ Az építményadó mértéke négyzetméterenként 300 forint évente.

2. Magánszemély kommunális adója

4.§ Kápolnásnyék önkormányzat illetékességi területén a kommunális adókötelezettségre vonatkozóan a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 24.§-ban foglaltak az irányadók.

5.§ A magánszemély kommunális adójának mértéke a Htv.11.§-ban meghatározott adótárgyanként (lakás) – kivéve a nem lakás céljára szolgáló épületet, épületrészt - és a Htv. 17.§-ban meghatározott adótárgyanként (beépítetlen terület), valamint lakásbérleti jogonként egységesen 17.000 forint évente.

6.§ A 70. életévét betöltött nyugdíjas személyt 50% kommunális adókedvezmény illeti meg a korhatár betöltését követő év január 1. napjától.

 

3. Helyi iparűzési adó

7.§ Adóköteles Kápolnásnyék önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

8.§(1) A Htv. 37.§(1) bekezdése szerint állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke évi 2,0%.

(2) A Htv.37.§(2) bekezdése szerint ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke 4.000 forint naptári naponként.

 

Záró rendelkezések

9.§ 4.§Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

10.§ (1) Ez a rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2012.(III.13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 21/2009.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról, a és a helyi adókról szóló 21/2009.(XII.16.) önkormányzati rendelet.

 

 

 

   Dr.Farsang Zoltán                                                                                     Sági Tibor

       polgármester                                                                                          körjegyző

 

A rendelet kihirdetésre került:2012. november 27.

 

Sági Tibor körjegyző

Kápolnásnyék Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása

Szechenyi2020

Infrastruktúra-fejlesztés a kápolnásnyéki könyvtárban

SzechenyiTerv

Copyright 2013 Kápolnásnyék
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
+36(22)574-100