3/2013 a szociális ellátásokról

Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2013.(II.19.) önkormányzati rendelete
a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben
nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/2011. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésben és a 43/B. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/2011.(III.9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) kiegészül az alábbi 9/A.§-sal:

„ 9/A. § A 2013. január 31. napja előtt méltányosságból megállapított helyi ápolási díjat az önkormányzat 2013. március 31-éig folyósítja.”

2.§ Hatályát veszti a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott

szociális ellátásokról szóló 6/2011. (III.9.) önkormányzati rendelet

a) 2.§ ab) pontja,

b) 4.§-a,

c) a II. fejezet 2. alcíme,

c) 8.§-a és

d) 9.§-a.

3.§ (1) Ez a rendelet 2013. február 20. napján lép hatályba és az 1.§-ban foglalt kivétellel 2013. február 21. napján hatályát veszti.

(2) A rendelet 1.§-a 2013. március 31. napján hatályát veszti.

(3) Jelen rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését megelőzően indult és folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Dr. Farsang Zoltán                                                                                                        Dornyi Sándor

polgármester                                                                                                           jegyző

Kihirdetve:

Kápolnásnyék, 2013. február 19.

                                                                                                                                             Dornyi Sándor

                                                                                                                                                  jegyző

Kápolnásnyék Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása

Szechenyi2020

Infrastruktúra-fejlesztés a kápolnásnyéki könyvtárban

SzechenyiTerv

Copyright 2013 Kápolnásnyék
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
+36(22)574-100