5/2013 az önkormányzati lakások bérleti díjáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzatának
5/2013. (III.19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díjának megállapításáról

 

Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A rendelet hatálya Kápolnásnyék Község közigazgatási területén lévő önkormányzati tulajdonban lévő lakásokra terjed ki.

2.§ Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások nyilvántartását, alapterületének nagyságát és komfortfokozat szerinti besorolását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

3. § Az önkormányzati bérlakások lakbérének mértéke:

            a) összkomfortos lakás esetén havonta 550,- forint négyzetméterenként,

            b) komfortos lakás esetén havonta 350,- forint négyzetméterenként.

3. § A bérlakás komfortfokozatát növelő, vagy egyéb, az önkormányzat előzetes írásbeli hozzájárulásával végzett értéknövelő beruházás esetén a Képviselő-testület – a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslatára – a bérleti díj 50%-ig lakbércsökkentési lehetőséget biztosíthat, maximum a beruházás összegéig.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és szabályait 2013. május 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését megelőzően indult és a folyamatban lévő lakásbérleti ügyekben is alkalmazni kell.

 

Dr. Farsang Zoltán                                                                              Dornyi Sándor                          polgármester                                                                                                   jegyző

 

A rendelet kihirdetve: 2013. március 19.

           

     Dornyi Sándor          

           jegyző

 

 

  1. melléklet az 5/2013.(III.19.) önkormányzati rendelethez

 

NYILVÁNTARTÁS

az önkormányzat tulajdonát képező bérlakásokról

 

helyrajzi

száma

utca, házszám,

emelet, ajtó

szobák

száma

komfort-

fokozata

a hozzá tartozó

egyéb helyiségek

kerthasználat

egyéb

megjegyzés

900/57

Semmelweis tér 1/d.

 

1,5

48,56m2

 

összkomfortos

 

garázs

 

van

 

900/55

Semmelweis tér 1/a. I./2.

2,5

90,00m2

összkomfortos

garázs

nincs

 

900/55

Semmelweis tér 1/a. I./2.

2,5

90,0m2

összkomfortos

garázs

nincs

 

212/1

Gárdonyi út 29. Fsz.

3

74,64m2

komfortos

 

van

 

212/1

Gárdonyi út 29. I.

3

71,38m2

összkomfortos

 

van

 

 

 

 

 

 

 

 

Kápolnásnyék Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása

Szechenyi2020

Infrastruktúra-fejlesztés a kápolnásnyéki könyvtárban

SzechenyiTerv

Copyright 2013 Kápolnásnyék
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
+36(22)574-100