6/2013 a szennyvíz és talajterhelési díjról

Kápolnásnyék Község Önkormányzata
6/2013.(III.19.) önkormányzati rendelete

a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvíz elhelyezéshez
kapcsolódó talajterhelési díjról szóló 19/2004.(X.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Kápolnásnyék Község Önkormányzata a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A.§ (2)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Kápolnásnyék Község Önkormányzata helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvíz elhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjról szóló 19/2004. (X.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: az R) 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

„4.§(1) Mentesül a talajterhelési díj megfizetése alól kérelem benyújtása nélkül:

  1. a)az a kápolnásnyéki lakóhellyel rendelkező személy, aki tárgyév december 31. napjáig betöltötte a 62. életévet,
  2. b)aki tárgy évben aktív korúak ellátásában részesült,
  3. c)akinek közös háztartásában élő személyek valamelyike tárgy évben legalább egy alkalommal átmeneti segélyben részesült.

2.§ Az R. 4.§(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§(2) Kérelem benyújtása alapján

  1. a)70% díjkedvezményben részesül az a vállalkozó, aki tevékenysége során alapanyagként használja fel az ivóvizet,
    1. b)80% díjkedvezményben részesül az a településen lakóhellyel rendelkező személy, akinek az egy főre jutó havi jövedelme tárgy évben nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének háromszorosát.

3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Dr. Farsang Zoltán                                                                                             Dornyi Sándor

polgármester                                                                                                         jegyző

Kihirdetve:

Kápolnásnyék, 2013. március 19.

                                                                                                                                             Dornyi Sándor

                                                                                                                                                  jegyző

Kápolnásnyék Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása

Szechenyi2020

Infrastruktúra-fejlesztés a kápolnásnyéki könyvtárban

SzechenyiTerv

Copyright 2013 Kápolnásnyék
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
+36(22)574-100