10/2013 az 5/2012. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet teljes terjedelme, mellékletekkel együtt (PDF)

Kápolnásnyék Község Önkormányzat
10/2013. ( IV.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1.§ (1) Az önkormányzat és intézménye 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012 (II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: az R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételeit

812.900 ezer Ft-ban, ezen belül:

 a) működési bevételeit 667.353 ezer Ft-ban, ezen belül:

   aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeit 646.980 ezer Ft-ban,

     ab) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség működési bevételeit 1.041 ezer Ft-ban,

     ac) Kápolnásnyék- Pázmánd- Vereb-Nadap Közoktatási Intézményi Társulás működési bevételeit 19.332 ezer Ft-ban,

 

b) felhalmozási bevételeit 3.772 ezer Ft-ban, ezen belül:

   ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeit 3.075 ezer Ft-ban,

     bc) Kápolnásnyék- Pázmánd- Vereb- Nadap Közoktatási Intézményi Társulás felhalmozási bevételeit 697 ezer Ft-ban,

 c) előző évekbeli pénzforgalom nélküli forrásait 141.775 ezer Ft-ban, ezen belül:

ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata előző évekbeli pénzforgalom nélküli forrásait 137.543 ezer Ft-ban,

cb) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség előző évekbeli pénzforgalom nélküli forrásait 2.828 ezer Ft-ban,

     cc) Kápolnásnyék- Pázmánd- Vereb-Nadap Közoktatási Intézményi Társulás előző évekbeli pénzforgalom nélküli forrásait 1.404 ezer Ft-ban állapítja meg.”

 

2. § Az R. 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 3.§ (1) A 2012. évi költségvetés kiadásainak előirányzata 812.900 ezer Ft, ezen belül:

    a) a működési kiadások előirányzata 670.130 ezer Ft, ezen belül:

       aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadások előirányzata 201.913 ezer Ft

       ab) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség működési kiadások 79.554 ezer Ft,             ,

       ac) Kápolnásnyék- Pázmánd- Vereb -Nadap Közoktatási Intézményi Társulás működési kiadások előirányzata 388.663 ezer Ft.

 

   b) a felhalmozási kiadások előirányzata 70.600 ezer Ft, ezen belül:

       ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadások előirányzata 68.528 ezer Ft

         bc) Kápolnásnyék- Pázmánd- Vereb- Nadap Közoktatási Intézményi Társulás felhalmozási kiadások előirányzata 2.072 ezer Ft.

    c) a pénzforgalom nélküli kiadások előirányzata 72.170 ezer Ft, ezen belül:

       ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata pénzforgalom nélküli kiadások előirányzata 70.766 ezer Ft,

       cc) Kápolnásnyék- Pázmánd- Vereb- Nadap Közoktatási Intézményi Társulás pénzforgalom nélküli kiadások előirányzata 1.404 ezer Ft.”

„3.§ (2) A 66.828 ezer Ft felhalmozási hiány fedezete az előző évi pénzmaradványból

59.852 ezer Ft, dologi kiadásokból történt átcsoportosításból 763 ezer Ft, többletbevételből

6.213 ezer Ft.”

3.§ Az R. 4.§ (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (1) Az önkormányzat 2012. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 72.170 ezer Ft céltartalékot tervez.”

„4.§ (2) A céltartalékból 23.950 ezer Ft-ig kötelezettséget vállalni kizárólag az önkormányzat tulajdonát képező pettendi szennyvízhálózat karbantartására lehet. A tartalékból szabadon felhasználható 48.220 ezer Ft.”

4. § Az R. 5 § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

„ 5.§ (1) Az önkormányzat 2012. évi költségvetésében az összevont előző évi pénzmaradvány 141.775 ezer Ft.

a) Kápolnásnyék Község Önkormányzata előző évi pénzmaradványa 137.543 ezer Ft.

aa) A pénzmaradványból 23.950 ezer Ft céltartalék, 59.852 ezer Ft a felhalmozási kiadási előirányzat, 53.741 ezer Ft a működési kiadási előirányzatainak részét képezi.

b) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség előző évi pénzmaradványa 2.828 ezer Ft.

bb)A 2.828 ezer Ft pénzmaradvány a körjegyzőség működési kiadási előirányzatainak részét

képezi.

c) Kápolnásnyék- Pázmánd- Vereb- Nadap Közoktatási Intézményi Társulás előző évi

pénzmaradványa 1.404 ezer Ft.”

 5. § Az R. 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 6.§ A képviselő-testület a 2012. évi költségvetésben 3 fő közfoglalkoztatási létszámkeretet határoz meg.”

6. § (1) Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

       (2) Az R. 1a) melléklete helyébe e rendelet 1a) melléklete lép.

       (3) Az R. 1b) melléklete helyébe e rendelet 1b) melléklete lép.

       (4) Az R. 1c) melléklete helyébe e rendelet 1c) melléklete lép.

       (5) Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

       (6) Az R. 2a) melléklete helyébe e rendelet 2a) melléklete lép.

       (7) Az R. 2b) melléklete helyébe e rendelet 2b) melléklete lép.

       (8) Az R. 2c) melléklete helyébe e rendelet 2c) melléklete lép.

       (9) Az R. 2/1. melléklete helyébe e rendelet 2/1. melléklete lép.

       (10) Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

       (11) Az R. kiegészül a 3a) és 3c) mellékletekkel.

       (12) Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

       (13) Az R. 4a) melléklete helyébe e rendelet 4a) melléklete lép.

     (14) Az R. 4b) melléklete helyébe e rendelet 4b) melléklete lép.

       (15) Az R. 4c) melléklete helyébe e rendelet 4c) melléklete lép.

       (16) Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

       (17) Az R. 5a) melléklete helyébe e rendelet 5a) melléklete lép.

       (18) Az R. 5b) melléklete helyébe e rendelet 5b) melléklete lép.

       (19) Az R. 5c) melléklete helyébe e rendelet 5c) melléklete lép.

       (20) Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

 

7.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon

hatályát veszti.

 

 

 

Dr. Farsang Zoltán                                                                     Dornyi Sándor

                                      polgármester                                                                             jegyző        

 

 

 

 

A rendelet kihirdetésének napja:

 

 

Kápolnásnyék, 2013. április 30.

                                                                                                                      Dornyi Sándor

                                                                                                                           jegyző

Kápolnásnyék Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása

Szechenyi2020

Infrastruktúra-fejlesztés a kápolnásnyéki könyvtárban

SzechenyiTerv

Copyright 2013 Kápolnásnyék
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
+36(22)574-100