11/2013 a 2012. évi költségvetési zárszámadásáról

5/2012. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Kápolnásnyék Község Önkormányzat
11/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetési zárszámadásáról

 

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

 

 

1. Általános rendelkezések

 

 

 

1. § A rendelet hatálya Kápolnásnyék Község Önkormányzatra, Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőségre és Kápolnásnyék – Pázmánd – Vereb- Nadap Közoktatási Intézményi Társulásra terjed ki.

 

 

 

2. A zárszámadás bevételei és kiadásai

 

 

 

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló

 

zárszámadása bevételi főösszegét 819.505 ezer Ft-ban, ezen belül:

 

 

 

a) működési bevételeinek főösszegét 673.931 ezer Ft-ban, ezen belül:

 

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 653.557 ezer Ft-ban,

 

ab) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség működési bevételeinek összegét 1.042 ezer Ft-ban,

 

ac) Kápolnásnyék – Pázmánd – Vereb – Nadap Közoktatási Intézményi Társulás működési bevételeinek összegét 19.332 ezer Ft-ban állapítja meg.

 

 

 

b) felhalmozási bevételeinek főösszegét 3.799 ezer Ft-ban, ezen belül:

 

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 3.102 ezer Ft-ban,

 

bc) ) Kápolnásnyék – Pázmánd – Vereb – Nadap Közoktatási Intézményi Társulás felhalmozási bevételeinek összegét 697 ezer Ft-ban állapítja meg.

 

 

 

c) pénzforgalom nélküli bevételeinek (pénzmaradvány) főösszegét 141.775 ezer Ft-ban, ezen belül

 

ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata pénzforgalom nélküli bevételeinek (pénzmaradvány) összegét 137.543 ezer Ft-ban,

 

cb) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség pénzforgalom nélküli bevételeinek (pénzmaradvány) összegét 2.828 ezer Ft-ban,

 

cc) ) Kápolnásnyék – Pázmánd – Vereb – Nadap Közoktatási Intézményi Társulás pénzforgalom nélküli bevételeinek (pénzmaradvány) összegét 1.404 ezer Ft állapítja meg.

 

 

 

       (2) A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetési zárszámadás bevételeit bevételi forrásonként,

 

             összevontan az 1. melléklet, címenként külön-külön az 1 a), 1 b) és 1 c) mellékletek szerint hagyja jóvá.

 

 

 

       (3) A működési bevételeket szakfeladatonként a 4, 4 a), 4 b) és 4 c) melléklet tartalmazza.

 

 

 

3. § (1) A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetési zárszámadás kiadási főösszegét 688.811 ezer

 

             Ft-ban állapítja meg. A főösszegen belül:

 

 

 

a) a működési kiadások főösszege 648.512 ezer Ft, ezen belül:

 

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadások összege 245 ezer Ft,

 

ab) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség működési kiadások összege 79.313 ezer Ft,

 

ac) Kápolnásnyék – Pázmánd – Vereb Közoktatási Intézményi Társulás működési kiadások          összeg 386.954 ezer Ft.

 

 

 

b) a felhalmozási kiadások főösszege 40.299 ezer Ft, ezen belül:

 

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadások összege 38.228 ezer Ft,

 

bc) Kápolnásnyék – Pázmánd – Vereb – Nadap Közoktatási Intézményi Társulás felhalmozási kiadások összege 2.071 ezer Ft.

 

 

 

 

 

       (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadásait kiemelt

 

            előirányzatonként összevontan a 2. melléklet, címenként külön-külön a 2a) 2b) 2c) mellékletek szerint hagyja jóvá.

 

 

 

       (3) A társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat, illetve a működési célú pénzeszköz átadásokat

 

            részletezve a 2/1. melléklet tartalmazza.

 

      

 

(4) A felhalmozási kiadásokat feladatonként összevontan a 3. melléklet címenként külön-külön a 3a) és

 

     3 c) melléklet tartalmazza.

 

 

 

       (5) A Képviselő-testület a költségvetési kiadásokat szakfeladatonként, az 5, 5a) 5b) és 5c) melléklet

 

             szerint hagyja jóvá.

 

 

 

       (6) A bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlegét összevontan a 6. melléklet, címenként a 6a)

 

            6b) és 6c) melléklet tartalmazza.

 

 

 

       (7) Az önkormányzat és intézményei 2012. évi pénzeszköz változását, pénzmaradvány kimutatását a

 

             7 a) 7 b) és 7 c) melléklet tartalmazza.

 

 

 

       (8) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonát a 8a) 8b) és 8 c) mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.

 

 

 

       (9) A 2012. évi közvetett támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.

 

 

 

3. Pénzmaradvány

 

 

 

4. § (1) Az önkormányzat 2012. évi összevont pénzmaradványa 128.766 ezer Ft, ezen belül:

 

 

 

  1. a)Kápolnásnyék Község Önkormányzata pénzmaradványa 128.632 ezer Ft,
  2. b)Kápolnásnyék – Pázmánd – Vereb Közoktatási Intézményi Társulás pénzmaradványa 134 ezer Ft.

 

 

 

       (2) Kápolnásnyék Község Önkormányzata a 128.766 ezer Ft 2012. évi pénzmaradványából a 2013. költségvetési évben 45.400 ezer Ft kötött költségvetési tartalékot képez, mely részben az önkormányzat tulajdonát képező szennyvízhálózat karbantartására, felújítására, részben pedig a 2012. évről áthúzódó függő tételek rendezésére fordítható.

 

 

 

4. Záró rendelkezések

 

 

 

5. §   Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Farsang Zoltán                                                     Dornyi Sándor

 

   polgármester                                                                   jegyző

 

 

 

 

 

A rendelet kihirdetésre került:

 

 

 

Kápolnásnyék, 2013. április 30.                                                                    Dornyi Sándor

 

                                                                                                                          jegyző

 

Kápolnásnyék Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása

Szechenyi2020

Infrastruktúra-fejlesztés a kápolnásnyéki könyvtárban

SzechenyiTerv

Copyright 2013 Kápolnásnyék
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
+36(22)574-100