Menü
Üdvözöljük
Kápolnásnyék weboldalán
Sok boldogságot kívánunk minden névnaposnak!

Közéleti hírek

Álláshírdetés

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

                       

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
Igazgatási iroda

anyakönyvvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

29/2012.(III.7.) Kormányrendelet 1. melléklet 25. pont szerinti Anyakönyvi feladatkör

Ellátandó feladatok:

Anyakönyvi igazgatással és állampolgársági ügyekkel kapcsolatos feladat és hatáskörök ellátása. Munkakörébe tartozó nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatás, statisztika elkészítése. Lakcímnyilvántartás.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Anyakönyvi igazgatással, állampolgársági és címnyilvántartással kapcsolatos feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) A Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatának és Cafetéria Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, anyakönyvi szakvizsga,
 • anyakönyvi igazgatási területén - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, igazgatásszervező,
 • anyakönyvi igazgatási területén - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga
 • KCR rendszer ismerete

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű szervezőkészség, precíz, önálló munkavégzés ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz a 45/2012.(III.20.) Kormányrendelet alapján
 • Végzettséget bizonyító okiratok másolata
 • Büntetlen előéletet igazoló három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás a megkéréséről.
 • A pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabóné Ánosi Ildikó nyújt, a 06/70/9530786 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Elektronikus úton Szabóné Ánosi Ildikó részére a jegyzo@kapolnasnyek.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik. A kinevezési jogkör gyakorlója a kinevezésben 6 hónap próbaidőt köt ki. A munkáltató fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 Kápolnásnyék Község Önkormányzatának honlapja: www.kapolnasnyek.hu - 2018. augusztus 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kapolnasnyek.hu honlapon szerezhet.

Vissza

Elektronikus
Ügyintézési portál!

Keresés


Ügyfélfogadás


Hétfő:
08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00
Szerda:
08:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00
Péntek:
08:00 - 12:00

Kisbíró

Töltse le helyi lapunk legfrissebb kiadását
Kisbíró - 2018. április

Pályázatok


szechenyiterv
Infrastruktúra-fejlesztés a kápolnásnyéki könyvtárban

szechenyiterv

Kápolnásnyék Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása