Menü
Üdvözöljük teszt
Kápolnásnyék weboldalán
Sok boldogságot kívánunk minden névnaposnak!

Közéleti hírek

Felhívás ebtartás szabályainak betartására

Településünkön az utóbbi időben megszaporodtak a közterületen gazdátlanul kóborló ebekről szóló bejelentések. Sok esetről bebizonyosodott, hogy nem kóbor kutyáról van szó, hanem a tulajdonosok felelőtlensége, gondatlansága miatt elszökött, elkóborolt ebekről. A kutyák gazdái nem gondoskodnak arról, hogy állataik csak a saját lekerített ingatlanjaikon maradjanak, hanem hanyagságból vagy figyelmetlenségből az ebeket közterületen, mások ingatlanán hagyják kóborolni.

Nem elfogadható magatartás az sem, hogy a kutyák póráz nélkül kísérik gazdáikat üzletekbe, óvodába, iskolába, stb. Az érintettek legtöbbször – erre irányuló észrevétel esetén – letagadják ebtartói minőségüket.

Tájékoztatásul a vonatkozó jogszabályok:

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény
193. § (1) bekezdése szerint: Aki a felügyelete alatt álló kutyát

a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja,

b) természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen - a vadászkutya és a triflakereső kutya kivételével - póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja,

c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön - segítő kutya kivételével - szállítja,

d) vendéglátó üzlet kivételével élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy játszótérre - segítő kutya kivételével - beengedi, illetve beviszi,

szabálysértést követ el.

(2) Aki veszélyes ebét nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a veszélyes ebre utaló megfelelő figyelmeztető táblát, szabálysértést követ el.

Aki a kutyáját közterületen kóborolni hagyja, szabálysértést követ el, és szabálysértési bírsággal sújtható, melynek mértéke 5.000,- Ft-tól 150.000,- Ft-ig terjedhet. A szabálysértési eljárás lefolytatására a Fejér Megyei Kormányhivatal Gárdonyi Járási Hivatala  rendelkezik hatáskörrel.

A kedvtelésből tartott állatok tartásának és forgalmazásának szabályairól szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet rendelkezései szerint:

17. § (1) Belterület közterületén - kivéve az ebek futtatására kijelölt területet - ebet csak pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes.
(2) Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. rendelkezési alapján:

„43. §  (1)  Aki tevékenységével vagy mulasztásával az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabály vagy hatósági határozat előírását megsérti vagy annak nem tesz eleget, magatartásának súlyához, ismétlődéséhez, és különösen az állatnak okozott sérelem jellegéhez, időtartamához igazodó mértékű állatvédelmi bírságot köteles fizetni.
(2) Az állatvédelmi bírságot az állatvédelmi hatóság szabja ki.”

A bírság alapösszege 15 000 Ft, tételes mértékének megállapításakor jogszabályban rögzített szorzó alkalmazandó. (Pl. Amennyiben az ebtartó, az állat szökésének megakadályozásáról nem, vagy nem megfelelően gondoskodott, akkor már 90 000 Ft összegű bírsággal sújtható, az állat kötelező egyedi azonosításának elmaradása 45 000 Ft összegű állatvédelmi bírságot von.

A köz- és magánterületen felügyelet nélkül kóborló – esetleg még védőoltással és egyedi azonosítóval (chip) sem rendelkező – ebek, potenciális veszélyt jelentenek mind az emberi-, mind az állati egészségre, illetve a közlekedés biztonságára, a vagyontárgyakra.

Ezért  felhívom  valamennyi  ebtartó  figyelmét,  hogy  a  tulajdonában  lévő  kutya saját ingatlan határain belüli tartásáról, kötelező védőoltással és egyedi azonosítóval való ellátásáról gondoskodjon.

Mindazon személyek ellen, akik ezen kötelezettségüknek nem tesznek eleget, szabálysértési eljárást kell indítani. Felhívom továbbá az ebtartók figyelmét, hogy a közterületen, felügyelet nélkül tartózkodó kutyákat a gyepmester elszállítja, az ebek gyepmesteri telepen tartásának költsége az ebtartókat terheli, amely szintén jelentős kiadást jelent.

 

Továbbá felhívom a lakosság figyelmét, hogy a településünkön a soron következő ebösszeírás határideje 2018. október 31-e lesz.
Az erre rendszeresített nyomtatványt eljuttatjuk  minden háztartás részére (kitöltési útmutatóval együtt), valamint megtalálható a www.kapolnasnyek.hu honlapon, illetve személyesen a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Irodáján is átvehető.

Fontos tudnivaló, hogy Kápolnásnyék Község Önkormányzata továbbra sem vezeti be az ebrendészeti hozzájárulást, az ún. ebadót. A gazdáknak továbbra sem lesz fizetési kötelezettségük, de kérjük, hogy segítsék a hatóság munkáját az adatlapok kitöltésével és visszaküldésével.

Az érvényben lévő jogszabályok alapján az eb tulajdonosa vagy tartója KÖTELES az adatlapon feltüntetett adatokat az Önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Arra a kutyatulajdonosra, aki az adatszolgáltatási kötelezettségnek nem tesz eleget, állatvédelmi bírságot szabhatnak ki. 

Embertársaink egészségének és testi épségének megóvása, valamint a település nyugalma érdekében segítő közreműködésüket köszönöm.

                                                                                               Szabóné Ánosi Ildikó

                                                                                                           jegyző

Vissza

Keresés


Ügyfélfogadás


Hétfő:
08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00
Szerda:
08:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00
Péntek:
08:00 - 12:00

Kisbíró

Töltse le helyi lapunk legfrissebb kiadását
Kisbíró - 2022. május - június