Menü
Üdvözöljük teszt
Kápolnásnyék weboldalán
Sok boldogságot kívánunk minden névnaposnak!

Közéleti hírek

Szünidei gyermekétkeztetés

a 2018/2019. tanév téli szünidei gyermekétkeztetésének biztosítása céljából

a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, hátrányos helyzetű és

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére

 

Kápolnásnyék Község Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján szünidei gyermekétkeztetés keretében ingyenes ebédet biztosít a szülő, törvényes képviselő kérelmére

a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben

részesülő, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek

részére.

 

A szünidei gyermekétkeztetést - a Gyvt. 21. § (1) bekezdés g) pontja, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011.(XII.29.) Korm. rendelet 13/A. § (3) bekezdése értelmében - a települési önkormányzatnak az általános- és középiskolai oktatásban résztvevő gyermekek részére a nyári és évközi (téli, őszi, tavaszi) szünetekben, míg a bölcsődei gondozásban és az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek részére a már említett szünetekben a bölcsőde és óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon kell biztosítania.

 

A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének lehetősége: A szünidei étkezést igényelhetik azon rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, akinek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete a jogszabályokban meghatározottak szerint fennáll.

Fontos! Minden szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt a jegyzőnek vizsgálnia kell a jogosultsági feltételek meglétét (hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállása). Ha a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete a szünidei gyermekétkeztetés megkezdését megelőző 30. napon fennáll, a gyermek jogosult lesz az ingyenes étkeztetésre. Ellenkező esetben az igénylő (szülő/törvényes képviselő) arról fog írásban értesülni, hogy gyermeke(i) nem veheti(k) igénybe az ingyenes étkeztetést.

A 2018/2019. tanév téli szünidei gyermekétkeztetései biztosításának időtartama: a téli szünetben valamennyi munkanapja, azaz 2018. december 27-től 2019. január 2-ig 3 munkanapon (csütörtök, péntek, szerda).

A szünidei gyermekétkeztetés igénylés módja: „Nyilatkozat a Gyvt.21/C. §-a szerinti szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez” elnevezésű nyomtatvány kitöltése, aláírva az ellátást igénylő szülő, más törvényes képviselő részéről. Az igényléshez szükséges formanyomtatvány elérhető Kápolnásnyék Község honlapján (www.kapolnasnyek.hu), illetve a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal (Kápolnásnyék, Fő utca 28.) 6. számú irodájában. A nyomtatványt annyi példányban kell kitölteni és benyújtani, ahány gyermek vonatkozásában igényli(k) az ingyenes étkeztetést.

Igénybevétel módja: Igénybevétel módja az ételek elvitele, melyet 11.30 óra és 12.30 között tehetnek meg. Az elvitelhez ételhordót biztosítani szükséges. Az elvitel helyszíne a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény konyhája, 2475 Kápolnásnyék, Gárdonyi út 29. (amennyiben a helyszín változik, arról időben értesítjük az érintetteket).

 

A nyilatkozatok leadásának határideje, címe: A kitöltött nyomtatványokat – a téli ingyenes étkeztetéshez - 2018. december 17-ig (hétfő) juttathatják el Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 6. számú irodájába, melynek címe: 2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28. szám.

 

Kápolnásnyék, 2018. 12. 10.

 

                                                                      

dr. Kiszler Judit s.k.

aljegyző

Vissza

Keresés


Ügyfélfogadás


Hétfő:
08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00
Szerda:
08:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00
Péntek:
08:00 - 12:00

Kisbíró

Töltse le helyi lapunk legfrissebb kiadását
Kisbíró - 2022. május - június