Menü
Üdvözöljük teszt
Kápolnásnyék weboldalán
Sok boldogságot kívánunk minden névnaposnak!

Közéleti hírek

Pályázati felhívás civil szervezetek 2020. évi önkormányzati támogatására

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete  11/2020. (II.10.) határozatával pályázatot hirdet a településen székhellyel rendelkező vagy a településen működő egyesületek, civil szervezetek, alapítványok részére pénzbeli önkormányzati támogatásra.

 

1. A pályázat címe és célja:

A pályázat címe: „Civil szervezetek 2020. évi önkormányzati támogatása”.

A pályázat célja a helyi civil szervezetek által az önkormányzat feladatkörébe tartozó vagy ahhoz kapcsolódó, a helyi közösség érdekeit szolgáló tevékenységek ellátásának támogatása a működési költségekhez, illetve a programok megvalósításához történő hozzájárulás útján.

 

2. Támogató megnevezése:

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28.

 

3. Támogatásban részesülhet:

a) aki a pályázati felhívásra a pályázati kiírásnak megfelelő pályázatot nyújt be, vagy

b) aki támogatás iránt egyedi kérelmet nyújt be, vagy

c) akinek a javára az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletének előirányzatában címzetten támogatás kerül megállapításra.

4. Nem részesíthető tárgyévben támogatásban az a pályázó, aki az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az annak végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben megfogalmazott feltételeknek nem felel meg.

5. Kettő évig nem részesíthető támogatásban a Támogatott, ha az Önkormányzattól kapott előző évi támogatásról a támogatási szerződésben meghatározott határidőig nem számol el.

6.  Az elbírálásnál előnyt jelent:

a) ha a rendezvény, program együttműködésben, civil összefogásban kerül megvalósításra, vagy

b) ha a civil szervezet, kiszervezett kulturális tevékenységként tehermentesíti a település kulturális feladataira szánt költségvetési összeget, vagy

c) az olyan program, rendezvény, mely a település hírnevét, ismertségét növeli, vagy

d) ha tradicionális rendezvényről van szó, vagy hagyományteremtő céllal került megrendezésre.

 

7. A pályázatot Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről szóló 5/2018 (V. 29.) önkormányzati rendeletének 1. melléklete szerinti adatlapon kell benyújtani.

 

8. A pályázatot Kápolnásnyék Község Polgármesteréhez (2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28.) lehet benyújtani 2020.  március 10. 12 óráig.

 

9. A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást Szabóné Ánosi Ildikó jegyző ad a 06 22 574-100/115 telefonszámon, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben.

 

Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről nyilatkozni kell. A nyilatkozat kitöltése minden pályázat esetén kötelező, annak elmulasztása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. A nyilatkozatot a pályázati adatlap tartalmazza. Amennyiben a 2007. évi CLXXXI törvény 8. § (1) bekezdése alapján az érintettség fennáll, úgy „Közzétételi kérelmet” is kötelezően csatolni kell a pályázathoz.

 

Kápolnásnyék, 2020. január 21.

Podhorszki István

polgármester

Vissza

Keresés


Ügyfélfogadás


Hétfő:
08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00
Szerda:
08:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00
Péntek:
08:00 - 12:00

Kisbíró

Töltse le helyi lapunk legfrissebb kiadását
Kisbíró - 2020. július - augusztus

Pályázatok


Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében

szechenyiterv

 

Infrastruktúra-fejlesztés a kápolnásnyéki könyvtárban

szechenyiterv

Kápolnásnyék Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása

Projekt Legrad International Forum - Europe for citizens