Menü
Üdvözöljük teszt
Kápolnásnyék weboldalán
Sok boldogságot kívánunk minden névnaposnak!

Közéleti hírek

Pályázat kiírása jegyzői munkakör betöltésére

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

 

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28.

Fejér megye, 8097 Nadap, Haladás út 56.

Fejér megye, 2477 Vereb, Fő út 10.

 

Ellátandó feladatok:

A jegyző a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal vezetője, aki szakmailag felelős a hivatal működéséért. Feladatai közé tartozik az önkormányzatok munkájának előkészítése, végrehajtásának szervezése, államigazgatási hatáskörök gyakorlása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (1)-(3) bekezdésében és egyéb jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörébe utalt tevékenységek ellátása.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:
Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

 

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 15

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,
 • közigazgatási területen szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • közigazgatási területen szerzett - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Közigazgatási szakvizsga,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatási szervnél jegyzői vagy aljegyzői munkakörben szerzett vezetői tapasztalat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,
 • ASP rendszer ismerete

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (4) bekezdés szerinti fényképes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglaltak szerinti adattartalommal
 • Végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a Kttv. 84-85. §-aiban meghatározott összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor fennáll-e
 • Pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, és nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a pályázati eljárásban résztvevők megismerhessék.
 • Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésére vonatkozó szándéknyilatkozat
 • Pályázó szakmai és vezetői elképzeléseiről szóló motivációs levél
 • Szakmai gyakorlatot, vezetői tapasztalatot igazoló okiratok másolata

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2023. január 2. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Podhorszki István polgármester nyújt, a 06/70/3823748 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/3128/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.
 • Elektronikus úton Podhorszki István polgármester részére a  E-mail címen keresztül

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Kápolnásnyék- mint székhely település - polgármestere, Nadap és Vereb községek polgármestereinek egyetértésével 2022. október 31. napjáig dönt a jegyző kinevezéséről, vagy eredménytelennek nyilvánítja a pályázatot.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 31.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Kápolnásnyék Község honlapja - 2022. szeptember 5.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató legalább 3 hónap próbaidőt köt ki.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kapolnasnyek.hu honlapon szerezhet.


 [MB1]

Vissza

Keresés


Ügyfélfogadás


Hétfő:
08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00
Szerda:
08:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00
Péntek:
08:00 - 12:00

Kisbíró

Töltse le helyi lapunk legfrissebb kiadását
Kisbíró 2022. október - november