Menü
Üdvözöljük
Kápolnásnyék weboldalán
Sok boldogságot kívánunk minden névnaposnak!

Tájékoztató intézményi étkeztetéssel kapcsolatban

Tájékoztatjuk, hogy az étkezési térítési díj beszedésével kapcsolatos feladatokat 2019. április 01-től Kápolnásnyék Község Önkormányzata látja el. A térítési díj a megszokott módon az adott hónapban kerül befizetésre, de az adott hónap lemondásait, csak a következő hónap előírásaiból tudjuk levonni (jóváírni).

Fizetési lehetőségek:

  • készpénzben az előre meghatározott napokon az iskola étkezőjében

(Étkezési utalványt, egyéb pénzhelyettesítő eszközt nem áll módunkban elfogadni.)

  • átutalással Kápolnásnyék Község Önkormányzata OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11736082-15364500-00000000 számlaszámára (közleményben kérjük feltüntetni a gyermek nevét és osztályát/csoportját)
  • igény esetén csekken (készpénz-átutalási megbízáson)
  • készpénzben az Önkormányzat Pénzügyi Irodájában (munkanapon 8.00-14.00 óráig, kivétel pénteken 8.00-12.00 óráig)

2475 Kápolnásnyék, Fő utca 31.

 

Az étkeztetéssel kapcsolatos ügyekben az alábbi elérhetőségeken állunk rendelkezésükre:

  • személyesen a Kápolnásnyéki Önkormányzat Pénzügyi Irodájában

2475 Kápolnásnyék, Fő utca 31.

 

Az étkezés lemondása továbbra is a megszokott módon történik (az iskolakonyha telefonszámán: 22/368-266). Betegség vagy egyéb ok miatti hiányzásokat reggel 8.00 óráig kérjük jelezni. A hiányzást ingyenesen étkezőknél is kérjük jelezni!

Felhívjuk a Tisztelt Szülő figyelmét, hogy a tanuló hiányzása nem vonja automatikusan maga után az étkezés lemondását.

 

Kápolnásnyék Község Önkormányzata a gyermekeknek, tanulóknak a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint étkezési lehetőséget biztosít, a szolgáltatás igénybevétele térítési díjköteles.

Az étkezési térítési díjakat Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 3/2015. (II.10) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. Az aktuális étkezési térítési díjakat tartalmazó tájékoztatás megtalálható az önkormányzat honlapján, illetve az oktatás-nevelési intézményekben kifüggesztésre kerül.

www.kapolnasnyek.hu

 

A térítési díjakat az adott hónapnak megfelelő étkezési napok alapján számoljuk ki. Ezekbe az étkezési napokba nem kerülnek beszámításra az iskolai szünetek és az ünnepnapok (tanítás/nevelés nélküli munkanapok sem, kivétel, aki ügyeletet kér és előre jelzi). A díjakról lehet előzetesen érdeklődni telefonon, e-mail-en. Szülői kérésre elektronikus formában tájékoztatást küldünk az adott hónap térítési díjáról.

 

Az étkezési igények megállapításához mindenkinek egy igénylő lapot kell kitölteni. Az óvodában ezt a szülői értekezlet alkalmával lehet megtenni majd (augusztus végén vagy szeptember elején), míg az iskolában a tanévnyitó ünnepélyt követően (2019. szeptember 2-án, hétfőn 7.30 után). Az igénylőlapokat a helyszínen kiosztjuk, de előzetesen az önkormányzat honlapjáról is le lehet tölteni.

 

Az étkezési térítési díjak összege 2019. szeptember 1-től

 

Ft/adag (bruttó)

 

Óvoda

Iskola

Iskola

Gimnázium

 

 

1-4. osztály

5-8 osztály

 

Tízórai

115

120

125

 

Ebéd

350

375

380

400

Uzsonna

115

120

125

 

Háromszori étkezés

580

615

630

 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/b §-a alapján ingyenesen vagy az intézményi térítési díj 50%-os normatív kedvezményével történik az intézményi gyermekétkeztetés.

 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet szerint szükséges benyújtani a térítési díjkedvezmény igénybevételéhez szükséges igazolásokat.

Az étkezési térítési díjkedvezmény igénybevételéhez a következő igazolásokat kérjük kitölteni és az önkormányzat részére eljuttatni:

- 3 vagy több gyermeket nevelő család esetén: NYILATKOZAT a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés a)–d)pontja és a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdése szerinti ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez nyomtatvány

- tartós betegség esetén: a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolata vagy szakorvosi igazolás

- fogyatékosság esetén: a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolata vagy a szakértői és rehabilitációs bizottság által kiadott szakvélemény

- nevelésbe vétel esetén: a gondozási helyet biztosító intézmény vezetője által kiállított igazolás (328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. melléklete szerint)

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság esetén: a határozat másolata

- az önkormányzat által nyújtott térítési díj hozzájárulás igénybevételéhez: határozat a térítési díj hozzájárulásról

Ezen igazolásokat minden tanév elején kérjük ismételten benyújtani, mindaddig, amíg a kedvezményre való jogosultság fennáll. A szülő felelőssége megfelelő időben benyújtani az igazolásokat.

 

Az intézményben biztosított étkezési térítési díjak megfizetésére a szülő, gyám (törvényes képviselő) köteles. A fennálló díjtartozás behajtása érdekében a szükséges jogi lépéseket az önkormányzat megteszi (fizetési felszólítás, fizetési meghagyásos eljárás lefolytatása, végrehajtás kérése…). A fentiek alapján az étkezési díj fizetésének elmulasztása esetén a tanuló az étkezés igénybevételéből kizárásra kerül.

Formanyomtatványok ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez

Kápolnásnyék, 2019. augusztus 01.

Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Keresés


Ügyfélfogadás


Hétfő:
08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00
Szerda:
08:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00
Péntek:
08:00 - 12:00

Kisbíró

Töltse le helyi lapunk legfrissebb kiadását
Kisbíró - 2020. február

Pályázatok


Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében

szechenyiterv

 

Infrastruktúra-fejlesztés a kápolnásnyéki könyvtárban

szechenyiterv

Kápolnásnyék Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása

Projekt Legrad International Forum - Europe for citizens