Menü
Üdvözöljük teszt
Kápolnásnyék weboldalán
Sok boldogságot kívánunk minden névnaposnak!

Közéleti hírek


Lakossági fórum: a Településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosítására vonatkozóan

2021.12.07.

Hirdetmény

Partnerségi Egyeztetés lefolytatásáról

a Településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosítására vonatkozóan

 (munkaközi tájékoztatási szakasz)

 

Tájékoztatom Tisztelt Partnereinket, hogy Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megindította a településkép védelméről szóló 7/2018.(V.29.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló eljárást.

Az eljárást a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 29/A.§-nak, valamint Kápolnásnyék Község Önkormányzatának a településfejlesztéssel, településrendezéssel  és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 17/2017. (XII.12.) önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint folytatjuk le.

Tájékoztatjuk a helyi lakosságot, és a partnereket, hogy a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosítására irányuló rendelettervezet véleményezése tárgyában Kápolnásnyék Község Önkormányzata a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 165.§ (2) bekezdés b) és c) pontjára tekintettel személyes megjelenést igénylő lakossági fórumot a járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel nem tart, a tájékoztatást, egyeztetést elektronikus úton folytatja le.

A tervezett módosítás véleményezési dokumentációja elérhető az alábbi linken.

A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosítására irányuló rendelet-tervezettel kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat elektronikus úton lehet eljuttatni Kápolnásnyék Község Önkormányzatához (2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28.) a  vagy a  e-mail címre 2022. január 3-ig.

Kápolnásnyék, 2021. december 7.

Tisztelettel:                                                                                                                Podhorszki István sk.

                                                         polgármester


Részletek

A Fejér MRFK hírlevele a közelgő Karácsony veszélyeiről

2021.12.02.


Részletek

Programajánlók

2021.11.29.

 


Részletek

Mezőgazdasági összeírás

2021.11.15.


Részletek

A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság hírlevele

2021.11.15.


Részletek

HIRDETMÉNY szálláshely-minősítés intézményéről

2021.10.29.

Az egyes kormányrendeleteknek a turizmus-vendéglátás ágazatot érintő stratégiai célú módosításáról szóló 501/2021. kormányrendelet bevezette a szálláshely-minősítés intézményét.

Ennek keretében a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: szálláshelyminősítő szervezet) vizsgálja a szálláshelyek számára előírt minőségi követelményeknek való megfelelést és ez alapján minőségi fokozatokba sorolja a szálláshelyeket.


Részletek

A tűzgyújtásról

2021.10.18.

Tisztelt Kápolnásnyékiek!

 

A félreértések elkerülése érdekében az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket.

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének az avar és a kerti hulladék nyílttéri égetésének szabályairól szóló 3/2021.(III.4.) hatályos önkormányzati rendeletének 4.§-a szerint a község területén az avart és a kerti hulladékot (lemetszett ágak) elsősorban hasznosítani, komposztálni kell.

 

Az önkormányzati rendelet 5.§-a értelmében „A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében a nem komposztálható, illetve a komposztálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék égetése minden év október 1-től következő év április 30-ig engedélyezett. A határidők kezdő- és utolsó napján az égetés engedélyezett. Az égetést szerdai napokon 8-20 óra közötti, szombati napon 8-12 óra közötti időszakban lehet végezni. Ünnepnapokon az égetés tilos.”

 

Kérem azokat a lakosokat, akik mindenképpen el szeretnék égetni a kertjükben keletkezett növényi hulladékot, legyenek tekintettel a környezetükben élőkre, és környezetükre. Frissen levágott zöld vagy megázott kerti hulladékot ne égessenek! Az égetendő avar és a kerti hulladék ne tartalmazzon semmilyen más kommunális, ipari eredetű, illetve veszélyes anyagot.

 

Fentiek betartását kérjük mindenkitől.

 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az önkormányzati rendelet szabályait a Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszűnéséig lehet csak alkalmazni, ezért kérjük Önöket, hogy a rendelkezésre álló időben készüljenek fel a kertjükben keletkezett zöldhulladék környezetbarát technológiával történő feldolgozására.

Önkormányzatunk a továbbiakban is ingyenesen biztosítja az ágdarálás lehetőségét az ingatlantulajdonosoknak.

 

Kápolnásnyék, 2021. október 18.

                                                                                               Podhorszki István

                                                                                                  polgármester


Részletek

MFP-FVT/2021 „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása – 2021”

2021.10.05.

Kápolnásnyék – Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása

Projekt azonosító száma: MFP-UHK/2021

Kedvezményezett neve: Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Projekt címe: Kápolnásnyék Deák Ferenc utca burkolatfelújítása

Támogatás összege: 7.999.999 forint

Támogatás mértéke: 100%

Projekt befejezési dátuma: 2021.09.07.

Projekt tartalmának bemutatása: 

A Magyar Falu Program támogatásával az önkormányzat tulajdonában álló, külterületi, meglévő, szilárd burkolatú út felújítása és korszerűsítése történt meg. A felújított út kiemelt szerepet tölt be a település életében, hiszen a község egyik bevezető útja, melyet munkába járás céljából sok lakosunk vesz igénybe gépjárművel, valamint tömegközlekedési célokat is szolgál. Az autópálya felől érkezők is ezt az utat használva tudják megközelíteni a falut, és a Velencei-tavat. A beruházás során 695 méter hosszon, 6,00 m szélességben, összességében 4170 m2 felületen végeztük el az aszfaltburkolat felújítását, mindkét oldalon 0,5-0,5 m padkával.

A fejlesztés eredményeként a település lakói és az átutazók személygépkocsival, gyalogosan vagy akár kerékpárral lényegesen kedvezőbb és kulturáltabb körülmények között jutnak majd el munkahelyükre, vagy éppen a szükséges közszolgáltatások igénybevételi helyeire. A településen élők életszínvonala javult, a lakossági közlekedés biztonságosabbá vált, az utak nagyobb teherbírású borítása hosszú távú megoldást biztosít.

A projekt keretében támogatott urnafal bővítés a Támogatói Okiratban meghatározottak szerint és a pályázati kiírásban meghatározott feltételek mellett teljesült, a projekt fizikailag befejezésre került.


Részletek

MFP-FVT/2020 „Temetői infrastruktúra fejlesztése – 2020”

2021.10.05.

Kápolnásnyék – Temetői infrastruktúra fejlesztése

Projekt azonosító száma: MFP-FVT/2020

Kedvezményezett neve: Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Projekt címe: Kápolnásnyéki Temető urnafal bővítése

Támogatás összege: 5.000.000 forint

Támogatás mértéke: 100%

Projekt befejezési dátuma: 2021.08.25.

Projekt tartalmának bemutatása: 

A Magyar Falu Program támogatásával a Kápolnásnyéki Köztemető ravatalozótól különálló urnafalának bővítése történt meg. A program által biztosított forrásból egy, a meglévő urnafalhoz hasonló új, 41 db urnafülkés temetkezési hely került kialakításra, melyre nagy igény mutatkozik a lakosság részéről. Az urnafal vasbeton lábazatra készült, a szerkezete vasbeton és tégla, színezett nemesvakolattal bevonva, műkő fedlapokkal kialakítva. A megközelítését új, térkő burkolatú járda segíti.

Ez a projekt hozzájárult ahhoz, hogy az önkormányzat a kötelező feladatainak ellátását, jelen esetben a köztemető fenntartását, temetkezési helyek biztosítását eredményesebben és jobb színvonalon tudja ellátni az infrastrukturális feltételek korszerűsítésével.

A projekt keretében támogatott urnafal bővítés a Támogatói Okiratban meghatározottak szerint és a pályázati kiírásban meghatározott feltételek mellett teljesült, a projekt fizikailag befejezésre került.


Részletek

Keresés


Ügyfélfogadás


Hétfő:
08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00
Szerda:
08:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00
Péntek:
08:00 - 12:00

Kisbíró

Töltse le helyi lapunk legfrissebb kiadását
Kisbíró 2021. november - december

Pályázatok


 

MFP-OUF/2019 „Óvodaudvar”

MFP-AEE/2020 „Orvosi eszköz – 2020”

MFP-FVT/2020 „Temetői infrastruktúra fejlesztése – 2020”

MFP-FVT/2021 „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása – 2021”

Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében

szechenyiterv

 

Infrastruktúra-fejlesztés a kápolnásnyéki könyvtárban

szechenyiterv

Kápolnásnyék Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása

Projekt Legrad International Forum - Europe for citizens