Menü
Üdvözöljük teszt
Kápolnásnyék weboldalán
Sok boldogságot kívánunk minden névnaposnak!

Közéleti hírek

Szünidei gyermekétkeztetés

FELHÍVÁS

 

a 2019/2020. tanév nyári szünidei gyermekétkeztetésének biztosítása céljából

a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, hátrányos helyzetű és

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére

 

Kápolnásnyék Község Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján szünidei gyermekétkeztetés keretében ingyenes ebédet biztosít a szülő, törvényes képviselő kérelmére

a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben

részesülő, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek

részére.

 

A szünidei gyermekétkeztetést - a Gyvt. 21. § (1) bekezdés g) pontja, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011.(XII.29.) Korm. rendelet 13/A. § (3) bekezdése értelmében - a települési önkormányzatnak az általános- és középiskolai oktatásban résztvevő gyermekek részére a nyári és évközi (téli, őszi, tavaszi) szünetekben, míg a bölcsődei gondozásban és az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek részére a már említett szünetekben a bölcsőde és óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon kell biztosítania.

 

A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének lehetősége: A szünidei étkezést igényelhetik azon rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, akinek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete a jogszabályokban meghatározottak szerint fennáll.

Fontos! Minden szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt a jegyzőnek vizsgálnia kell a jogosultsági feltételek meglétét (hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállása). Ha a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete a szünidei gyermekétkeztetés megkezdését megelőző 30. napon fennáll, a gyermek jogosult lesz az ingyenes étkeztetésre. Ellenkező esetben az igénylő (szülő/törvényes képviselő) arról fog írásban értesülni, hogy gyermeke(i) nem veheti(k) igénybe az ingyenes étkeztetést.

A 2019/2020. tanév nyári szünidei gyermekétkeztetései biztosításának időtartama:

  • 220/2020. (V. 22.) Korm. rendelet az iskolák 2020. júniusi működéséről 2. § alapján az iskolákban 2020. június 26-áig az intézményi gyermekétkeztetést a tanítási év szabályai szerint kell biztosítani.
    A felügyeletet igénybe nem vevő tanulók számára a gyermekétkeztetést a tanítási szünetre vonatkozó szabályok szerint kell biztosítani.
    Fentiek alapján 2020. június 2 – 2020. június 26-ig 19 munkanap jogosultak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, akik nem vesznek részt az iskolai felügyeletben.
  • 2020. június 29-től 2019. augusztus 31-ig 44 munkanapon jogosultak az általános- és középiskolai oktatásban résztvevő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
  • Az óvodai nevelésben résztvevő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére 2020. augusztus 17-től augusztus 31-ig 9 munkanapon biztosítjuk a szünidei gyermekétkeztetést.

Diétás étkeztetés biztosítására nincs lehetőség.

 

A szünidei gyermekétkeztetés igénylés módja: „Nyilatkozat a Gyvt.21/C. §-a szerinti szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez” elnevezésű nyomtatvány kitöltése, aláírva az ellátást igénylő szülő, más törvényes képviselő részéről. Az igényléshez szükséges formanyomtatvány elérhető Kápolnásnyék Község honlapján, illetve a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal (Kápolnásnyék, Fő utca 28.) 6. számú irodájában. A nyomtatványt annyi példányban kell kitölteni és benyújtani, ahány gyermek vonatkozásában igényli(k) az ingyenes étkeztetést.

Igénybevétel módja: Igénybevétel módja az ételek elvitele, melyet 11:00 és 12:00 óra között tehetnek meg. Az elvitelhez egyszer használatos műanyag elviteles dobozokat biztosítunk. Az elvitel helyszíne a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény konyhája, 2475 Kápolnásnyék, Gárdonyi út 29. Kérjük a járványügyi előírások betartását: az étel elvitelekor maszk viselése kötelező, esetleges sorban álláskor kérjük a 1,5 méteres távolság betartását.

 

A nyilatkozatok leadásának határideje, címe: A kitöltött nyomtatványokat – a nyári ingyenes étkeztetéshez - 2019. május 29-ig (péntek) jelezhetik a +36706845856 telefonszámon, valamint a kovacs.barbara@kapolnasnyek.hu e-mail címen a szűk határidő miatt. A kitöltött nyomtatványokat 2020. június 2-5-éig kérjük leadni a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal (2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28.) 6. számú irodájában.

 

Kápolnásnyék, 2020. 05. 26.

 

                                                                      

Szabóné Ánosi Ildikó

jegyző

Vissza

Keresés


Ügyfélfogadás


Hétfő:
08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00
Szerda:
08:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00
Péntek:
08:00 - 12:00

Kisbíró

Töltse le helyi lapunk legfrissebb kiadását
Kisbíró - 2021. május - június

Pályázatok


 

MFP-OUF/2019 „Óvodaudvar”

MFP-AEE/2020 „Orvosi eszköz – 2020”

Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében

szechenyiterv

 

Infrastruktúra-fejlesztés a kápolnásnyéki könyvtárban

szechenyiterv

Kápolnásnyék Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása

Projekt Legrad International Forum - Europe for citizens