Menü
Üdvözöljük teszt
Kápolnásnyék weboldalán
Sok boldogságot kívánunk minden névnaposnak!

Közéleti hírek

Óvodavezetői pályázat

Kápolnásnyék Község Önkormányzata

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.07.01.-2023.06.30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2475 Kápolnásnyék, Fő utca 41.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési törvény 69.§-ban meghatározottak, különösen: az intézményvezetője felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért. gazdálkodásáért és gyakorolja a munkáltató jogokat a munkatársak felett.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 Főiskola, óvodapedagógus, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

pedagógus munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 szakmai önéletrajz

az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó, a magasabb vezetői megbízás idejére szóló 5 éves vezetési program

3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

a végzettséget, szakképzettséget, gyakorlatot igazoló okiratok másolata

nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához

előzetes kötelezettségvállalás arra, hogy a pályázó az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást megelőzően vagyonnyilatkozatot tesz

nyilatkozat arról, hogy a pályázó a vezetői megbízásról szóló előterjesztés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kívánja -e.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabóné Ánosi Ildikó nyújt, a 22/574100/112 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Kápolnásnyék Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/1378/2018 , valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.

Személyesen: Dr. Kiszler Judit, Fejér megye, 2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jogszabályban meghatározott véleményezési eljárás lefolytatását követően a benyújtott pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el. A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Oktatási és Kulturális Közlöny - 2018. április 30.

Kápolnásnyék Község Önkormányzat honlapja: www.kapolnasnyek.hu - 2018. április 24.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kapolnasnyek.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 24.

Vissza

Keresés


Ügyfélfogadás


Hétfő:
08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00
Szerda:
08:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00
Péntek:
08:00 - 12:00

Kisbíró

Töltse le helyi lapunk legfrissebb kiadását
Kisbíró - 2022. május - június