Menü
Üdvözöljük teszt
Kápolnásnyék weboldalán
Sok boldogságot kívánunk minden névnaposnak!

Közéleti hírek


Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében

2019.04.02.

Kedvezményezett neve: VTT Velencei-tavi Terület- és Településfejlesztési Nonprofit Kft.

A projekt címe: Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében

 

A projekt tartalma:

A projekt a humán közszolgáltatások és erőforrásaik komplex, térségi szemléletű, ágazatközi szinergiákra építő fejlesztését célozza. A projektben öt Velencei-tó körüli település (Gárdony-Agárd, Kápolnásnyék, Pákozd, Sukoró, Velence) és a VTT Nonprofit Kft. vesz részt. 

 

Fő célok:

 • Munkaerő-piaci sikeresség megalapozása, erősítése
 • Kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése
 • A térség népesség-megtartó erejének növelése

A projekt közvetlen céljait öt beavatkozás segítségével valósítjuk meg:

 • Hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság foglalkoztathatóságának javítása a térségi munkaerőpiac igényeihez illeszkedően
 • Közösségfejlesztés generációs együttműködésre építve
 • Közösségi és egyéni egészségkultúra fejlesztése
 • Fiatalok, családok helyben maradását támogató térségi szolgáltatásfejlesztések megvalósítása
 • Humán-közszolgáltatások erősítése, kapacitások és kompetenciák biztosítása

 

Néhány konkrét tevékenység:

 • foglalkoztathatóságot elősegítő fejlesztések, felkészítés a munkaerőpiacra
 • Információs és tanácsadási szolgáltatások, tréningek biztosítása
 • Szünidei gyermekprogramok és gyermekmegőrzési szolgáltatások bővítése
 • Fiatalok közösségépítése
 • Kultúrák közötti párbeszéd megerősítése
 • Egészségfejlesztési szolgáltatások megerősítése a térségben
 • Kisgyermekek, kamaszok egészségtudatosságának fejlesztése
 • Tömegsport, közösségi sport lehetőségeinek bővítése
 • Tanulmányi ösztöndíjprogram a felsőoktatásba készülő vagy abban részt vevő helyi lakosoknak
 • Önálló vállalkozóvá válást segítő program fiatalok, valamint gyermeket nevelő, illetve gyermeknevelésből visszatérő anyák számára

A projekt időtartama: 2018. 02. 01. – 2020. 05. 31.

Projektazonosító: EFOP-1.5.2-16-2017-00017

 

A támogatás összege: 499,42 millió Ft

A támogatás mértéke: 100%

 

További információ: http://vttnonprofit.hu/vektor/


Részletek

Rövid tájékoztató a 2019. március 25-én megtartott Képviselő-testületi ülésről

2019.03.26.

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete mai ülésén első napirendi pontként a Kormányhivatal javaslatát elfogadva megalkotta a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról szóló önkormányzati rendeletét, majd egyhangúlag módosította a pénzbeli és természetbeni szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015.(II.10.) önkormányzati rendeletét, mellyel egyidejűleg szintén egyhangúlag módosította Kápolnásnyék Község Önkormányzat és Kupi Lászlóné vállalkozó közötti bérleti szerződést is.

Ennek következményeként egyhangúlag módosította az önkormányzat és intézményei 2019.évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.12.) önkormányzati rendeletét. A rendelet és a bérleti szerződés módosításának indoka, hogy 2019.04.01-től a gyermekétkeztetés (óvoda, iskola) térítési díját az önkormányzat szedi. (A részletekről tájékoztatjuk az érintetteket.)

Következő napirendi pontként egyhangúlag döntött a „Bölcsődei fejlesztési program” című pályázat benyújtásáról szóló 13/2019.(II.11.) határozatának „Megvalósítás és finanszírozás időbeli ütemezése” 2.számú mellékletének módosításáról, mely szerint nyertes pályázat esetén a megvalósítás végső határideje 2020. december 31.napja.

A Képviselő-testület következő határozatával jóváhagyta a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2019/2020. nevelési évre vonatkozó beíratás rendjét és egyben elrendelte ezen hirdetmény honlapján történő közzétételét.

Következő határozatával egyhangúlag elfogadta az önkormányzat 2019. évre vonatkozó éves összesített közbeszerzési tervét.

Az Önkormányzat bölcsődei feladatellátása érdekében szerződést kötött a Kicsi-Csimota Családi Bölcsődével. Az önkormányzat feladatellátása ezzel bővült, így szükséges az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának 3.függelében ezt kormányzati funkcióként rögzíteni, szerepeltetni, mely módosítást a testület egyhangúlag elfogadta.

A Képviselő-testület 5 igen és 2 nem szavazattal a szakértői vélemény figyelembe vételével úgy határozott, hogy a Fehérvári út jelenlegi forgalomszabályozását nem módosítja, nem szünteti meg az út egyirányúsítását.

 

 

 

                                                                                                          Podhorszki István

                                                                                                             polgármester


Részletek

Rövid tájékoztató a 2019. március 18-án megtartott Képviselő-testületi ülésről

2019.03.22.

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testület első soron kívüli nyilvános ülésén egyhangú döntéssel Kovács Gábor képviselőt megválasztotta a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjának.

Következő határozatával Szabó József alpolgármestert delegálta a VTT Nonprofit Kft „247,47 m2 nettó alapterületű Vörösmarty Mihály emlékház épület és kapcsolódó kert felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottságába.

A Székesfehérvári Tankerületi Központ intézményi átszervezési javaslatát, mely szerint a Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola alapfeladatai közül kikerül az alapfokú művészetoktatási tevékenység, így az intézmény hivatalos neve is változna a Képviselő-testület nem támogatja.

A testület egyhangúlag döntött az Ország úti járda felújításáról: a beérkezett ajánlatok alapján döntött és elfogadta az Orisek 2009 Kft kivitelezési ajánlatát, műszaki ellenőri feladattal Bognár József e.v. mérnököt bízza meg.

A testület elfogadta az Újpest Sport Club Sportegyesület támogatási kérelmét, így idén 43. alkalommal tudják megrendezni nálunk kézilabda tornájukat.

Velence Város Önkormányzatának az általuk megrendezésre kerülő Tour de Hongrie rendezvényre vonatkozó támogatási kérelmét a testület többségi szavazattal nem támogatja.

 

 

                                                                                                          Podhorszki István

                                                                                                             polgármester


Részletek

Meghívó - március 15.

2019.03.11.


Részletek

Lakossági összeírásokról szóló tájékoztató

2019.02.21.


Részletek

Pályázati felhívás civil szervezetek 2019. évi önkormányzati támogatására + adatlap

2019.02.13.

Részletek

Rövid tájékoztató a 2019. február 11-én megtartott Képviselő-testületi ülésről

2019.02.12.


Részletek

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő- testület megválasztandó tagjai számának megállapításáról

2019.02.11.

Kápolnásnyéki Helyi Választási Iroda Vezetője
2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28.

22/574-100, e-mail: jegyzo kukac kapolnasnyek.hu

1/2019.(II.11.)

HVI vezetői HATÁROZAT


A Kápolnásnyéki Helyi Választási lroda Vezetője a  választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 306.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 3. § és 4.§-ának figyelembevételével Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete megválasztandó tagjai számának megállapítása tárgyában meghoztam a következő határozatot:
 


Részletek

Változik az Agrárgazdasági Kamara ügyfélfogadási rendje

2019.02.06.


Részletek

ÚJ FELSZERELÉSBEN KEZDHETI MEG A KÖVETKEZŐ SZEZONT A KVSE U14-ES KOROSZTÁLYA!

2019.01.25.

Február 23-án este a Kápolnásnyéki Vörösmarty Sport Egyesület utánpótlás edzésén jártunk, ahol Podhorszki István polgármester adta át a fiataloknak az új edzőfelszerelést, melegítőket. A beszerzés TAO-s támogatásból, a szükséges önrész pedig az Önkormányzat segítségével állt rendelkezésre.

 


Részletek

Keresés


Ügyfélfogadás


Hétfő:
08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00
Szerda:
08:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00
Péntek:
08:00 - 12:00

Kisbíró

Töltse le helyi lapunk legfrissebb kiadását
Kisbíró - 2022. május - június