Menü
Üdvözöljük teszt
Kápolnásnyék weboldalán
Sok boldogságot kívánunk minden névnaposnak!

Közéleti hírek

Rövid tájékoztató a 2019. március 25-én megtartott Képviselő-testületi ülésről

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete mai ülésén első napirendi pontként a Kormányhivatal javaslatát elfogadva megalkotta a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról szóló önkormányzati rendeletét, majd egyhangúlag módosította a pénzbeli és természetbeni szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015.(II.10.) önkormányzati rendeletét, mellyel egyidejűleg szintén egyhangúlag módosította Kápolnásnyék Község Önkormányzat és Kupi Lászlóné vállalkozó közötti bérleti szerződést is.

Ennek következményeként egyhangúlag módosította az önkormányzat és intézményei 2019.évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.12.) önkormányzati rendeletét. A rendelet és a bérleti szerződés módosításának indoka, hogy 2019.04.01-től a gyermekétkeztetés (óvoda, iskola) térítési díját az önkormányzat szedi. (A részletekről tájékoztatjuk az érintetteket.)

Következő napirendi pontként egyhangúlag döntött a „Bölcsődei fejlesztési program” című pályázat benyújtásáról szóló 13/2019.(II.11.) határozatának „Megvalósítás és finanszírozás időbeli ütemezése” 2.számú mellékletének módosításáról, mely szerint nyertes pályázat esetén a megvalósítás végső határideje 2020. december 31.napja.

A Képviselő-testület következő határozatával jóváhagyta a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2019/2020. nevelési évre vonatkozó beíratás rendjét és egyben elrendelte ezen hirdetmény honlapján történő közzétételét.

Következő határozatával egyhangúlag elfogadta az önkormányzat 2019. évre vonatkozó éves összesített közbeszerzési tervét.

Az Önkormányzat bölcsődei feladatellátása érdekében szerződést kötött a Kicsi-Csimota Családi Bölcsődével. Az önkormányzat feladatellátása ezzel bővült, így szükséges az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának 3.függelében ezt kormányzati funkcióként rögzíteni, szerepeltetni, mely módosítást a testület egyhangúlag elfogadta.

A Képviselő-testület 5 igen és 2 nem szavazattal a szakértői vélemény figyelembe vételével úgy határozott, hogy a Fehérvári út jelenlegi forgalomszabályozását nem módosítja, nem szünteti meg az út egyirányúsítását.

 

 

 

                                                                                                          Podhorszki István

                                                                                                             polgármester

Vissza

Keresés


Ügyfélfogadás


Hétfő:
08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00
Szerda:
08:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00
Péntek:
08:00 - 12:00

Kisbíró

Töltse le helyi lapunk legfrissebb kiadását
Kisbíró - 2020. július - augusztus

Pályázatok


Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében

szechenyiterv

 

Infrastruktúra-fejlesztés a kápolnásnyéki könyvtárban

szechenyiterv

Kápolnásnyék Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása

Projekt Legrad International Forum - Europe for citizens