Menü
Üdvözöljük
Kápolnásnyék weboldalán
Sok boldogságot kívánunk minden névnaposnak!

Közéleti hírek


Hulladékszállítási naptár 2019

2019.05.22.

Tisztelt Lakosok!

 

Sokan hiányolták oldalunkról a kápolnásnyéki hulladékszállítási naptárat.
Ez mostantól a bal oldali KIEMELT LINKEK részen is megtalálható.

 


Részletek

DRV tájékoztatás: Komoly büntetés jár az illegális vízvételezésért!

2019.04.29.

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a DRV Zrt. szolgáltatási területén az ideiglenesen – mezőgazdasági, építési vagy egyéb munkák kapcsán – felmerülő többlet-vízvételezési igény minden esetben bejelentésköteles. A vízvételezéshez szükséges ügyintézési folyamatot az alábbiakban ismertetjük:


Részletek

Hirdetmény helyi építési szabályzat módosítás tervezetének véleményezése tárgyában

2019.04.23.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 29/A. § és 38. §-nak, valamint Kápolnásnyék Község Önkormányzatának a településfejlesztéssel, településrendezéssel  és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 17/2017. (XII.12) önkormányzati rendeletben meghatározottaknak megfelelően tájékoztatom az érintett Partnereket, hogy Kápolnásnyék Község Önkormányzata elkészítette a helyi építési szabályzat módosításának tervezetét.


Részletek

Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében

2019.04.02.

Kedvezményezett neve: VTT Velencei-tavi Terület- és Településfejlesztési Nonprofit Kft.

A projekt címe: Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében

 

A projekt tartalma:

A projekt a humán közszolgáltatások és erőforrásaik komplex, térségi szemléletű, ágazatközi szinergiákra építő fejlesztését célozza. A projektben öt Velencei-tó körüli település (Gárdony-Agárd, Kápolnásnyék, Pákozd, Sukoró, Velence) és a VTT Nonprofit Kft. vesz részt.


Részletek

Rövid tájékoztató a 2019. március 25-én megtartott Képviselő-testületi ülésről

2019.03.26.

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete mai ülésén első napirendi pontként a Kormányhivatal javaslatát elfogadva megalkotta a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról szóló önkormányzati rendeletét, majd egyhangúlag módosította a pénzbeli és természetbeni szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015.(II.10.) önkormányzati rendeletét, mellyel egyidejűleg szintén egyhangúlag módosította Kápolnásnyék Község Önkormányzat és Kupi Lászlóné vállalkozó közötti bérleti szerződést is.

Ennek következményeként egyhangúlag módosította az önkormányzat és intézményei 2019.évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.12.) önkormányzati rendeletét. A rendelet és a bérleti szerződés módosításának indoka, hogy 2019.04.01-től a gyermekétkeztetés (óvoda, iskola) térítési díját az önkormányzat szedi. (A részletekről tájékoztatjuk az érintetteket.)

Következő napirendi pontként egyhangúlag döntött a „Bölcsődei fejlesztési program” című pályázat benyújtásáról szóló 13/2019.(II.11.) határozatának „Megvalósítás és finanszírozás időbeli ütemezése” 2.számú mellékletének módosításáról, mely szerint nyertes pályázat esetén a megvalósítás végső határideje 2020. december 31.napja.

A Képviselő-testület következő határozatával jóváhagyta a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2019/2020. nevelési évre vonatkozó beíratás rendjét és egyben elrendelte ezen hirdetmény honlapján történő közzétételét.

Következő határozatával egyhangúlag elfogadta az önkormányzat 2019. évre vonatkozó éves összesített közbeszerzési tervét.

Az Önkormányzat bölcsődei feladatellátása érdekében szerződést kötött a Kicsi-Csimota Családi Bölcsődével. Az önkormányzat feladatellátása ezzel bővült, így szükséges az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának 3.függelében ezt kormányzati funkcióként rögzíteni, szerepeltetni, mely módosítást a testület egyhangúlag elfogadta.

A Képviselő-testület 5 igen és 2 nem szavazattal a szakértői vélemény figyelembe vételével úgy határozott, hogy a Fehérvári út jelenlegi forgalomszabályozását nem módosítja, nem szünteti meg az út egyirányúsítását.

 

 

 

                                                                                                          Podhorszki István

                                                                                                             polgármester


Részletek

Rövid tájékoztató a 2019. március 18-án megtartott Képviselő-testületi ülésről

2019.03.22.

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testület első soron kívüli nyilvános ülésén egyhangú döntéssel Kovács Gábor képviselőt megválasztotta a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjának.

Következő határozatával Szabó József alpolgármestert delegálta a VTT Nonprofit Kft „247,47 m2 nettó alapterületű Vörösmarty Mihály emlékház épület és kapcsolódó kert felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottságába.

A Székesfehérvári Tankerületi Központ intézményi átszervezési javaslatát, mely szerint a Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola alapfeladatai közül kikerül az alapfokú művészetoktatási tevékenység, így az intézmény hivatalos neve is változna a Képviselő-testület nem támogatja.

A testület egyhangúlag döntött az Ország úti járda felújításáról: a beérkezett ajánlatok alapján döntött és elfogadta az Orisek 2009 Kft kivitelezési ajánlatát, műszaki ellenőri feladattal Bognár József e.v. mérnököt bízza meg.

A testület elfogadta az Újpest Sport Club Sportegyesület támogatási kérelmét, így idén 43. alkalommal tudják megrendezni nálunk kézilabda tornájukat.

Velence Város Önkormányzatának az általuk megrendezésre kerülő Tour de Hongrie rendezvényre vonatkozó támogatási kérelmét a testület többségi szavazattal nem támogatja.

 

 

                                                                                                          Podhorszki István

                                                                                                             polgármester


Részletek

Meghívó - március 15.

2019.03.11.


Részletek

Lakossági összeírásokról szóló tájékoztató

2019.02.21.


Részletek

Pályázati felhívás civil szervezetek 2019. évi önkormányzati támogatására + adatlap

2019.02.13.

Részletek

Rövid tájékoztató a 2019. február 11-én megtartott Képviselő-testületi ülésről

2019.02.12.


Részletek


Elektronikus
Ügyintézési portál!

Keresés


Ügyfélfogadás


Hétfő:
08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00
Szerda:
08:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00
Péntek:
08:00 - 12:00

Kisbíró

Töltse le helyi lapunk legfrissebb kiadását
Kisbíró - 2019. december

Pályázatok


Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében

szechenyiterv

 

Infrastruktúra-fejlesztés a kápolnásnyéki könyvtárban

szechenyiterv

Kápolnásnyék Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása

Projekt Legrad International Forum - Europe for citizens