Menü
Üdvözöljük teszt
Kápolnásnyék weboldalán
Sok boldogságot kívánunk minden névnaposnak!

Közéleti hírek

Tájékoztatás helyi iparűzési adó devizában történő megfizetésének lehetőségéről

Tisztelt Adózók!

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy az adózók 2023. év január 1-jétől a helyi iparűzési adó devizában
történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) alapján a helyi iparűzési adót euró vagy amerikai dollár devizanemben is
megfizethetik.
 

Az új szabály egyszerűsítést jelent azoknak a cégeknek, amelyeknek bevétele részben
vagy teljes egészében devizában érkezik be. A Korm. rendelet által biztosított új lehetőség –
elsősorban az említett cégek számára - megkönnyíti az önkormányzatok felé teljesítendő
helyi iparűzési adó befizetését. A szabályozás alapján ezt a helyi adót 2023. január 1-jétől
kezdve már nemcsak forintban, hanem amerikai dollárban vagy euróban is be lehet fizetni.
A devizában történő befizetés lehetősége minden cég számára elérhető lesz.
Az adózó 2023. január 1. napjától esedékessé váló helyi iparűzési adóelőleg és helyi
iparűzési adó fizetési kötelezettségét a Magyar Államkincstár (a továbbiakban:
Kincstár) által a helyi iparűzési adót bevezetett illetékes önkormányzat részére e célból euró
vagy amerikai dollár devizanemben történő adófizetésre nyitott számlára történő
átutalással is teljesítheti.


A Kincstár önkormányzatonként egy „HIPA deviza beszedési technikai számla” elnevezésű,
forintban vezetett elszámolási számlát nyit a Kincstár által vezetett törzskönyvi
nyilvántartásban szereplő adatok felhasználásával. Erre az elszámolási számlára lesz
lehetőségük az adózóknak 2023. január 1.napjától euróban vagy amerikai dollárban deviza
átutalással teljesíteni a helyi iparűzési adó fizetésüket.
A számla mentes a kincstári díj fizetés alól, valamint a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló
2012. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Pti.) 2. § 12. pontja szerint korlátozott rendeltetésű
fizetési számlának minősül. Ennek megfelelően a Pti. 3. § (4) bekezdés h) pontja alapján a
számlán végrehajtott fizetési művelet nem keletkeztet pénzügyi tranzakciós illeték fizetési
kötelezettséget. A számla felett kizárólag a Kincstár rendelkezhet.
Az Ön önkormányzata részére megnyitott számla adatai:

 


Önkormányzat neve: Kápolnásnyék K. Önkormányzata
Számla száma: 10029008-00000462-02120010
Számla IBAN száma: HU31 1002 9008 0000 0462 0212 0010
 

A deviza átutalás kezdeményezésekor a fizető félnek minden esetben fel kell tüntetnie az
önkormányzat Kincstárnál vezetett 28 karakter hosszúságú nemzetközi pénzforgalmi
jelzőszámán (IBAN) túl a számlavezető („account with institution”) Magyar Államkincstár
BIC kódját: HUSTHUHB, valamint a Kincstár levelező („correspondent”) bankjaként a
Magyar Nemzeti Bank BIC kódját is: MANEHUHB. SEPA átutalás esetén a
kedvezményezett bankja BIC kódjaként a Kincstár HUSTHUHB BIC kódját kell feltüntetni.
A Kincstár a fizetési kötelezettség teljesítése érdekében a számlájára utalt euró- vagy amerikai
dollár összegnek a Magyar Nemzeti Bankhoz, mint a Kincstár számlavezető bankjához

történő beérkezésekor érvényes árfolyamon számított és a Magyar Nemzeti Bank
mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltételeiben foglaltak szerint a Kincstár számláján
jóváírt forintösszegét haladéktalanul átutalja az önkormányzat pénzforgalmi szolgáltatójánál
vezetett helyi iparűzési adóbeszedési számlájára.


Az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámláján a Kincstár által az önkormányzat –
pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett – helyi iparűzési adóbeszedési számlájára átutalt
összeget tünteti majd fel befizetésként. A devizában megfizetett helyi iparűzési adó
megfizetésének napja a Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat helyi
iparűzési adó befizetésére szolgáló beszedési számláján való jóváírás napja, azaz az ilyen
jellegű utalást célszerű majd néhány nappal hamarabb indítani.


Az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámla kivonatán, valamint az adószámla tételes
adatainak elektronikus lekérdezése során feltünteti az euróban vagy amerikai dollárban
teljesített befizetés összegét, devizanemét, valamint az árfolyamot és az elszámolt
forintösszeget.
A megnyitásra került számla tételes forgalma az EFER befizetésekhez hasonlóan az ASP.
Adó szakrendszeren keresztül érhető majd el.

                                                                                     Dr Kállai Erika

                                                                                         jegyző

Vissza

Keresés


Ügyfélfogadás


Hétfő:
08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00
Szerda:
08:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00
Péntek:
08:00 - 12:00

Kisbíró

Töltse le helyi lapunk legfrissebb kiadását
Kisbíró 2024. március - április