Menü
Üdvözöljük teszt
Kápolnásnyék weboldalán
Sok boldogságot kívánunk minden névnaposnak!

Közéleti hírek

Kápolnásnyék díszpolgára

F e l h í v á s

 

Kérjük Kápolnásnyék Község lakosságát, hogy a 2022. évben átadandó „Kápolnásnyék Község Díszpolgára” Cím adományozására szíveskedjenek javaslatot tenni, a „Kápolnásnyék Község Díszpolgára” cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 4/2000.(III.28.) helyi rendelet értelmében:

1.§

(1) „Kápolnásnyék Község Díszpolgára’ cím azon állampolgárnak adományozható, aki Kápolnásnyék község érdekében kifejtett kiemelkedő jelentőségű tevékenységével, vagy egész életművével olyan általános elismerést szerzett, amely egyértelműen hozzájárult a település fejlődéséhez, értékei megóvásához, polgárai életkörülményeinek javulásához, a község jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként személye, vagy annak emléke köztiszteletben áll.

 

(2) Díszpolgári cím első alkalommal legfeljebb három személynek, majd ezt követően évente legfeljebb két személynek adományozható.

3.§.

 

Díszpolgári cím adományozásának rendje

 

(1) A Díszpolgári Cím adományozásának időpontja:

  1. a minden év szeptemberében tartott Mihály napi rendezvény vagy
  2. a  minden év december 1-én megrendezésre kerülő Vörösmarty gála,

melynek keretében a Díszpolgári címet ünnepélyes keretek között Kápolnásnyék község polgármestere adja át

 (2) A Díszpolgári cím odaítélését és átadását megelőző eljárás lefolytatására a képviselő-testület a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságot bízza meg, kiegészítve a képviselő-testület bizottságainak elnökeivel.

 (3) A Díszpolgári cím odaítélésére javaslatot tehet bármely nagykorú és büntetlen előéletű kápolnásnyéki magyar állampolgár úgy, hogy a javaslatot írásos indokolással kell, hogy ellássa.

 (4) A bizottság javaslatát, a közvéleményt is figyelembe véve alakítja ki, egyetértés hiányában rangsor szerint alternatív javaslatot terjeszt a képviselő-testület elé.

 (5) Díszpolgári cím posztumusz is adományozható. Ez esetben az elismerés átvételére a legközelebbi hozzátartozó jogosult.”

 

Kérjük a javaslatokat (indokolással) írásban a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatalba (Kápolnásnyék, Fő u. 28.) szíveskedjenek eljuttatni legkésőbb 2022. augusztus 31-ig személyesen vagy postai úton.

                                                             

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Vissza

Keresés


Ügyfélfogadás


Hétfő:
08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00
Szerda:
08:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00
Péntek:
08:00 - 12:00

Kisbíró

Töltse le helyi lapunk legfrissebb kiadását
Kisbíró 2023. november - december