Menü
Üdvözöljük teszt
Kápolnásnyék weboldalán
Sok boldogságot kívánunk minden névnaposnak!

Közéleti hírek


KÁPOLNÁSNYÉKI BÖLCSŐDE ALAPKŐLETÉTELE

2021.05.05.

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2020-ban a TOP 1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése pályázaton sikeresen szerepelt és a kápolnásnyéki bölcsőde felépítésére 371 millió 238 ezer 241 Ft támogatást nyert.

A beruházás megindításához szükséges munkaterület átadást ünnepélyes keretek közt bonyolítottuk le, melynek során 2021. május 4.-én megtörtént az új Kápolnásnyéki Bölcsőde alapkövének letétele.

Az új bölcsőde alapkövét elhelyezték:


Részletek

Orvostechnikai eszközbeszerzések Kápolnásnyéken

2021.04.28.

Kápolnásnyék – egészségügyi alapellátás fejlesztése

Projekt azonosító száma: MFP-AEE/2020

Kedvezményezett neve: Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Projekt címe: Orvosi eszközbeszerzés Kápolnásnyék egészségügyi alapellátásának fejlesztése

Támogatás összege: 2 999 988 forint

Támogatás mértéke: 100%

Projekt befejezési dátuma: 2021.02.28.

Projekt tartalmának bemutatása: 

A Magyar Falu Program keretében Kápolnásnyék községben lévő alapellátást nyújtó háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői rendelő orvostechnikai eszközbeszerzése valósult meg a község egészségügyi alapellátásának biztosítása és színvonalának emelése érdekében. A projekt keretében került sor a kápolnásnyéki alapellátásnak helyt adó orvosi rendelőkbe a működéshez és az ellátás nyújtásához előírt orvosi eszközök beszerzésére, illetve a régi, elavult eszközök cseréjére.

A projekt keretében támogatott eszközbeszerzés a Támogatói Okiratban meghatározottak szerint és a pályázati kiírásban meghatározott feltételek mellett teljesült, a projekt fizikailag befejezésre került.

Ez a projekt hozzájárult a fejlesztés megvalósulásával az alapellátás eredményességének és hatékonyságának javításához, az infrastrukturális feltételek korszerűsítéséhez, az alapellátásban is tapasztalható területi egyenlőtlenségek, valamint a hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérsékléséhez is.

Az alapellátás biztosításához és a tárgyi minimum feltételeknek történő megfeleléshez az eszközök beszerzése megtörtént.

A pályázat keretében igényelt eszközöket a gyermekorvos, fogorvos és a védőnők fogják használni, ezzel is emelve az egészségügyi alapellátás szakmai színvonalát.


Részletek

Hirdetmény Partnerségi Egyeztetés lefolytatásáról a településrendezési eszközök módosítás tervezetének véleményezése tárgyában a

2021.03.24.

1101/36, 1101/10 és 1101/39 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 29/A. § és 42. §-nak, valamint Kápolnásnyék Község Önkormányzatának a településfejlesztéssel, településrendezéssel  és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 17/2017. (XII.12) önkormányzati rendeletben meghatározottaknak megfelelően tájékoztatom a Lakosságot és az érintett Partnereket, hogy Kápolnásnyék Község Önkormányzata elkészítette a településrendezési eszközök (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat) módosításának tervezetét a 1101/36, 1101/10 és 1101/39 hrsz-ú ingatlanokat érintően. A tervek módosításának egyeztetését az önkormányzat tárgyalásos eljárással kívánja megvalósítani.


Részletek

Marosánné dr. Gáti Gabriella ünnepi beszéde

2021.03.15.


Részletek

Megemlékezés az 1848/49-es forradalom és szabadságharcról

2021.03.15.


Részletek

Könyvtári hírek

2021.03.10.

ÉRTESÍTÉS

Kápolnásnyék Könyvtár, Információs és Közösségi Hely az olvasók számára továbbra is ZÁRVA tart.

A 104/2021 (III. 5.) sz. Korm. rendelet értelmében a könyvtári szolgáltatásokat két hétre fel kell függeszteni 2021.03.08-2021.03.22-ig.

2021.03.08-tól az „ablakos” kölcsönzés, illetve a könyvkiszállítás sem lehetséges.

Lukács Ildikó

könyvtár


Részletek

Tájékoztatás az avar és a kerti hulladék nyílttéri égetésének szabályairól

2021.03.05.

Önkormányzatunk számára is fontos a környezet, a levegő és a lakosok egészségének védelme, ezért is helyeztük hatályon kívül az avar és a kerti hulladék nyílttéri égetésének szabályairól szóló korábbi önkormányzati rendeletünket. Azonban azt tapasztaltuk, hogy kertészkedő lakosaink közül még nem mindenki készült fel arra, hogy környezettudatos módon (komposztálás, ágdarálás, zöldhulladékgyűjtés igénybevétele) oldja meg a kertjében keletkező növényi zöldhulladék kezelését. A Kormány még egy rövid időszakra - a veszélyhelyzet megszűnéséig - lehetőséget biztosított az önkormányzatok számára, hogy rendeletükben szabályozzák a kerti hulladék égetésének feltételeit.

A település közigazgatási területén átmeneti időszakra 2021. április 30-ig ismét lehetővé tesszük az ingatlanaikon kertészeti munkálatok végzése során keletkezett fű, lomb, ág, avar nyílttéri égetését. 

Az égetést szerdai napokon 8-18 óra közötti, szombati napon 8-12 óra közötti időszakban lehet végezni. Ünnepnapokon az égetés tilos. A nyílttéri égetés során a meteorológiai viszonyokra figyelemmel kell lenni. Égetni csak szélcsendes időben szabad.

A füstképződés csökkentése érdekében a nem komposztálható avart és kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell. Az eltüzelés csak olyan adagokban történhet, amely nem veszélyezteti a tűz környezetét. Nyers, megázott avar és kerti hulladék égetése tilos. Az égetendő avar és kerti hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, ipari eredetű, illetve veszélyes anyagot tartalmazó hulladékot.

A részletszabályokról szóló önkormányzati rendeletet megtalálják a www.kapolnasnyek.hu weboldalon.

A veszélyhelyzet megszűnését követően már senkinek sem lesz lehetősége a kerti hulladék elégetésére, ezért kérjük Önöket, hogy a rendelkezésre álló időben készüljenek fel a kertjükben keletkezett zöldhulladék környezetbarát technológiával történő feldolgozására.

 

                                                                                   Podhorszki István

                                                                                     polgármester


Részletek

Iskolafelújítás

2021.02.26.

Tisztelt Kápolnásnyékiek!

 

Az alábbi jó hírt szeretném megosztani Önökkel.

 

A mai napon választ kaptunk egy nagyon fontos, szinte minden lakosunkat érintő kérdésünkre a kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium felújítása tárgyában.

A Klebelsberg Központ tájékoztatott bennünket arról, hogy az iskola energetikai fejlesztése, felújítása hamarosan megvalósulhat, a beruházást végző kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás bírálati szakaszba érkezett, és a kiviteli szerződés aláírása 2021. májusában megtörténhet. Ezt követően hamarosan megindulhat a beruházás.

 

Podhorszki István

                                                           polgármester


Részletek

BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓS VASÚTI STRATÉGIA

2021.02.21.

A Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia (BAVS) a fővárost és agglomerációját érintő elővárosi kötöttpályás közlekedésnek, azaz a MÁV elővárosi vasútvonalainak, illetve a HÉV-vonalaknak a fejlesztéséről szóló, átfogó, hosszú távú célokat és az ezek eléréséhez szükséges fejlesztéseket meghatározó dokumentum, amely új alapokra helyezi a vasút és a HÉV-ek szerepét Budapest és térsége életében.


Részletek

Tájékoztató az iparűzési adóról

2021.02.02.

Tájékoztató a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2021. évben bevallott és bevallandó adóelőleg csökkentés lehetőségéről

 

Tisztelt Ügyfeleink!

Megjelent a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Kormányrendelet.

Ez alapján a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes – a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a későbbiekben Htv.) szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati rendelet szerinti adómértékkel bevallandó – adóelőleg 1 %-os adómértékkel kiszámolt (községünkben ez 50 %) összeget kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni, ha erre vonatkozóan nyilatkozatot tesznek.


Részletek

Keresés


Ügyfélfogadás


Hétfő:
08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00
Szerda:
08:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00
Péntek:
08:00 - 12:00

Kisbíró

Töltse le helyi lapunk legfrissebb kiadását
Kisbíró 2023. január - február